Prosjektportalen 365

Image module

Prosjektportalen 365

Sommeren 2014 ble Prosjektportalen unnfanget og for to år siden lanserte vi Prosjektportalen 2.0. Prosjektportalen har vært en ubetinget suksess, og har hjulpet tusenvis av brukere å gjennomføre prosjekter etter Prosjektveiviser-modellen. Gjennom arbeidsmøter, konferanser og kurs har vi møtt hundrevis av fornøyde brukere. Nå har Prosjektportalen nådd en ny milepæl: Vi er stolte av å kunne vise frem Prosjektportalen 365!

Image module

Porteføljeoversikten i Prosjektportalen 365

Image module

Prosjektforsiden i Prosjektportalen 365

Bakgrunn for Prosjektportalen 365

Prosjektportalen har til nå vært å finne som en løsning på GitHub for SharePoint 2013, 2016, 2019 og SharePoint Online. Første versjon av Prosjektportalen ble ferdig i august 2014 på bestilling fra Asker kommune og KS. Prosjektportalen 2.0 ble lansert i juni 2017, og var en vesentlig oppgradering av rammeverk og teknisk løsning. Oppgraderingen må betegnes som en suksess, og den nye versjonen er lastet ned over 500 ganger. Med versjon 2 er det blitt vesentlig enklere å gjøre endringer og å legge til funksjoner.

Selv om Prosjektportalen 2 er tatt godt imot og blitt veldig utbredt, er det drivere som gjør at vi må tenke nytt. Parallelt med utviklingen og adopsjonen av Prosjektportalen versjon 2 har det kommet flere interessante nye verktøy og oppgraderinger i Office 365 fra våre venner i Microsoft. Siden lanseringen av Prosjektportalen 2 kan det nevnes nyheter som kommunikasjonsområder, hubområder, områdedesign, SharePoint Framework utviklingsrammeverk samt flere oppgraderinger for Flow, Teams og Planner. Da Prosjektportalen 2 kom var Teams i en startfase, det samme var den moderne opplevelsen i SharePoint.

Vi ser stadig oftere at våre kunder velger Office 365 fremfor SharePoint on-premises som plattform. Vi ser at kunder tar i bruk Teams, Planner og Flow som nyttige verktøy i sin arbeidshverdag. Vi registrerer også at en god del av forbedringene som kommer i Office 365 kommer mye senere on-premises, og i mange tilfeller aldri i det hele tatt. Microsoft har også uttalt at underområder («subsites») ikke er veien å gå videre i SharePoint Online. Underområder vil ikke kunne bli oppgradert til en Office 365 Group site, og dermed heller ikke kunne kobles til et Team, en Planner osv. Underområder vil heller ikke få en fullverdig moderne opplevelse. Overnevnte poeng viser at selv Prosjektportalen 2 har en langsiktig svakhet i arkitektur ved at prosjekter opprettes som underområder.

Dette er Prosjektportalen 365

Puzzlepart har innsett at veien videre for Prosjektportalen ligger først og fremst i skyen. Prosjektportalen 365-prosjekter opprettes som moderne gruppeområder og med et Hubområde som porteføljeområde. Hvert prosjekt knyttes automatisk til hub-porteføljeområdet. En slik løsning er bygget for fremtiden i tråd med anbefalinger og retningslinjer fra Microsoft. Dette gir en rikere samhandling i prosjektet, da man kan knytte på Teams-opplevelsen i prosjektkontekst i tillegg til at man har tilgang til de andre Office 365-verktøyene for gruppesamhandling. Sammen med de kjente verktøyene fra Prosjektportalen 2 er vår påstand at Prosjektportalen 365 kan bli det kraftigste samhandlingsverktøyet der ute.

Image module

Microsoft Teams gjør at prosjektsamhandlingen blir enklere

Det er naturlig å spørre seg: Hvordan påvirker Prosjektportalen 365 ellers min Office 365-plattform? Svaret er at Prosjektportalen 365 inneholder et sett med app-pakker, site designs og site scripts. Vi setter ikke opp noen Flow, og vi gjør heller ikke noe oppsett i Azure. Tilgang til Prosjektportalen-områdemalen kan begrenses til å være tilgjengelig for en mindre gruppe mennesker. Dermed er påvirkningen på eksisterende miljø minimal, og løsningen kan testes av en begrenset brukergruppe i første omgang. I forbindelse med installasjon behøves SharePoint admin tilganger.

Hva med alle de nyttige funksjonene i Prosjektportalen 2?

De aller fleste av funksjonene fra Prosjektportalen 2 blir med til Prosjektportalen 365. De viktigste er allerede på plass, og flere vil komme til etter som tid og ressurser tillater.

Når kan vi få Prosjektportalen 365?

Gode nyheter! Vi er allerede nå klare til å kjøre piloter på Prosjektportalen 365 for interesserte kunder. Løsningen er klar til å installeres i kundetenants av oss. Løsningen installeres ved hjelp av skript og konfigurasjon. Om du ønsker at din virksomhet skal være piloter på Prosjektportalen 365, send en e-post til prosjektportalen@puzzlepart.com.

Hva koster Prosjektportalen 365?

Det som har gjort Prosjektportalen unik er open source-modellen som har ligget til grunn for distribusjonen. Selvfølgelig skal løsningen skal være tilgjengelig via GitHub slik som før, og det vil ikke være noen fast månedlig eller årlig kostnad for å bruke løsningen. I forbindelse med installasjon, konfigurasjon, tilpasninger og opplæring vil bistand fra oss selvfølgelig være en fakturerbar tjeneste som i dag. Kildekoden ligger allerede ute på GitHub, men det er ikke tilgjengeliggjort en installasjonspakke før vi har gjennomført piloten og fjernet eventuelle feil og mangler. Interessert i å bli med på det? Send en e-post til prosjektportalen@puzzlepart.com.

Hva med Prosjektportalen 2?

Prosjektportalen 2 vil fortsatt leve videre, og vil være det foretrukne valget for on-premises SharePoint. Vi vil fortsatt forvalte løsningen og ivareta de viktigste funksjonene.

Kan jeg oppgradere fra Prosjektportalen 2?

Nei. Prosjektportalen 365 har en arkitektur som skiller seg fullstendig fra tidligere arkitektur. Dersom det er ønskelig å oppgradere eksisterende prosjekter må dette gjøres ved migrering. De samme prinsippene som migrering fra Prosjektportalen 1 til Prosjektportalen 2 gjelder.

Har du lyst til å prøve? Har du spørsmål eller kommentarer?

Send en e-post til prosjektportalen@puzzlepart.com så hører du fra oss.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in