Bildebibliotek i Sharepoint Online

Bildebibliotek i Sharepoint Online

Det har aldri vært enklere å publisere nyhetsartikler og annet innhold enn med moderne Sharepoint områder i Sharepoint Online. Men håndtering og deling av bilder har lenge vært utfordring, spesielt mellom ulike områder.

Mange har separate bildearkiv hvor kommunikasjons- og markedsavdelinger deler organisasjonens «offisielle» bilder, men uten noen enkel måte å finne frem til disse bildene uten å først måtte laste de ned og legge de inn på artikkelen. Men nå er det mulig å kategorisere og tilgjengeliggjøre de offisielle bildearkivene på en enkel måte, det eneste man trenger er et (eller flere) dokumentbibliotek og bistand av en administrator til å kjøre en kommando for å aktivere organisasjonsbiblioteket.

Image module

Se bare hvor enkelt det er å legge til bilder fra organisasjonsbiblioteket når det er satt opp, eksempelvis i en nyhetsartikkel på Sharepoint.

Image module

Organiser bildene

I Puzzlepart har vi tilgjengeliggjort to kategorier med bilder, ett for Puzzlepart brand (logo, illustrasjoner, etc) og ett for diverse Photoshops der man får utløp for mer kreative evner. Hver av disse kategoriene må være et separat dokumentbibliotek og det kan maks være opptil 30 kategorier. Alle dokumentbibliotekene må ligge på samme Sharepoint område.

Image module

Aktiver organisasjonsbiblioteket

For å aktivere organisasjonsbibliotekene og gjøre de tilgjengelig, fulgte vi guiden på denne siden: https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/organization-assets-library

  1. Velg et eksisterende eller lag et nytt dokumentbibliotek på et delt Sharepoint område (vi anbefaler et kommunikasjonsområde)
  2. Last opp bilder og organiser bildene i biblioteket med den strukturen dere ønsker
  3. Last ned siste versjon av Sharepoint Online Management Shell
  4. Koble til Sharepoint Online som global admin eller Sharepoint administrator
  5. Kjør følgende kommando for å markere biblioteket som organisasjonsbibliotek
    Add-SPOOrgAssetsLibrary -LibraryURL <String> [-ThumbnailURL <String>]

LibraryURL er en absolutt URL til et dokumentbibliotek ThumbnailURL (ikke obligatorisk) er en adresse til et bilde som skal brukes som logo på biblioteket. Bildefilen må ligge i det samme dokumentbiblioteket. Se full dokumentasjon for Add-SPOOrgAssetsLibrary cmdlet her.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share