Dynamics 365 – Oppgrader til Unified Interface

Dynamics 365 – Oppgrader til Unified Interface

Tiden er i ferd med å renne ut for kunder som fortsatt er på det klassiske brukergrensesnittet i Dynamics 365 . Microsoft har offentliggjort tidsplan for overgang «nye» unified interface.

Det moderne brukergrensesnittet har vært tilgjengelig siden versjon 9 av Dynamics 365 ble tilgjengeliggjort våren 2018. Siden den tid har det vært i stadig utvikling som kommer til å fortsette, og det er uansett store fordeler med å gjøre en oppgradering.

Image module

Derfor MÅ du oppgradere

Du MÅ, fordi Microsoft annonserte i september 2019 at det klassiske brukergrensesnittet blir usupportert og trekkes tilbake fra 1. oktober 2020.

The Dynamics 365 legacy web client, process dialogs, and task flows will no longer be available starting on October 1, 2020.

For å hjelpe kundene med overgangen til unified interface, har Microsoft laget en beskrivelse og en sjekkliste som ble lagt ut denne uken:

Det er også laget en plan for hver enkelt kunde som er tilgjengelig (krever administratortilgang), som viser status på alle miljøene og når oppgraderingen er planlagt. Target Date kan godkjennes eller endres til andre tidspunkter, eller vil oppgraderingen gjøres automatisk.

Derfor BØR du oppgradere

Det er mange gode grunner til at du BØR oppgradere:

  1. Unified Interface (UI) er raskere og optimalisert for moderne nettlesere. Les mer om ytelsesforbedringer her.
  2. All Microsoft utvikling av ny funksjonalitet skjer på UI
  3. Langt flere muligheter for tilpasning av grensesnittet, blant annet ved bruk av Power Apps Component Framework.
  4. Det SER bedre ut og er bygget for responsivt design som skalerer og fungerer like bra på en stor pc-skjerm som en liten mobilskjerm
  5. Helt ny editor for epost og kunnskapsartikler (se nedenfor)
  6. Nevnte vi at det er RASKERE?

Hva bør du tenke på?

De lenkede artiklene ovenfor gir en god oversikt over hva som er planen og hvilke hjelpemidler Microsoft har tilgjengeliggjort. En oppgradering til nytt brukergrensesnitt er en god mulighet til å gå over løsningen og gjøre en vurdering av konfigurasjoner og tilpasninger som er gjort.

Brukeropplæring og dokumentasjon
En oppgradering av brukergrensesnittet bør også føre til en oppdatering av brukerdokumentasjon, hjelpeartikler, eller lignende.

Og selv om det nye UI er laget for å være så intuitivt som mulig, vil det mange tilfeller også være behov for en ny runde med opplæring av de ansatte. Og om det strengt tatt ikke er behov for det, er det kanskje ønskelig som et tiltak for å bedre brukeradopsjonen.

Redesign av app’er
Selv om det lenge har vært mulig å konfigurere egne app’er rettet mulig ulike brukergrupper eller bruksområder, er det en god anledning til å gjøre en ny vurdering.

Har dere bare 1 app som heter CRM eller lignende, hvor alle brukere ser den samme menylinjen og har tilgang til både kunder, opportunities, leads og caser? Kanskje dette er en god anledning til å splitte det i en egen app til selgerne og en egen app til kundeservice?

Skjemadesign og listevisninger
Det nye grensesnittet medfører en del endringer i hvordan skjema vises, og er en god anledning til å gjøre en vurdering på de eksisterende skjemaene. Er det for mye felter eller for mange obligatoriske felter, eller felter som knapt nok brukes? Er det listevisninger som ikke brukes og som kan skjules eller tilpasses for å gjøre de brukervennlige?

Spesialsydde løsninger og workflows
Har dere spesialbygde løsninger med javascript, CRM plugins eller integrasjoner som kan løses på en enklere måte med dagens plattform? Har dere mange workflows som kan løses på en bedre måte med de nye mulighetene som ligger i plattformen, f.eks. ved å bruke Power Automate (Flow)?

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share