Puzzlepart og Corona-situasjonen

Puzzlepart følger de offentlige anbefalingene for håndtering av situasjonen. Samtlige ansatte jobber fra hjemmekontor, og vi har innført forbud mot å delta fysisk i møter med kunder. Dette gjelder inntil videre.

Krise til tross, vi er i den heldige situasjonen at vi jobber med verktøy for samhandling på tvers av fysiske grenser hver eneste dag. Mange i Puzzlepart er allerede vant til å jobbe med kunder og kolleger som ikke sitter fysisk sammen. Vi har det bra, det er mye å gjøre og det er ingen umiddelbar krise for Puzzlepart.

Kundeprosjektene fortsetter, selv om det i noen sammenhenger blir nødvendige endringer på framdrift og fokus fordi situasjonen er akutt for noen kunder. Vi har fått en del henvendelser fra kunder som trenger ekstra hjelp. Vi har derfor laget en enkel oversikt over hva vi fokuserer på nå.

Leveransefokus framover

Adopsjon og opplæring: Få ansatte opp og stå i Teams
Alle løpende adopsjonsprosjekter fortsetter. Alle planlagte fysiske kurs erstattes av webinarer via Teams. Planlagte workshops krever litt praktisk endringsledelse for å gjøres om til virtuelle arbeidsøkter, men vi er på saken.

Noen kunder ønsker å framskynde opplæring for å hjelpe ansatte raskt i gang med hjemmekontor. Vi kan bistå med ulike alternativer her. For eksempel kan vi holde Teams Live Events for mange ansatte av gangen, gjerne med fokus på bruk av Teams til møter, Planner for oppgavedeling, OneNote for delte notater, bruk av Office til samproduksjon og lignende.

Puzzlepart har dyktige pedagoger, kursledere og adopsjonskonsulenter som hjelper mange kunder med å mestre Teams og samhandling via nett – vi står selvsagt klare til å hjelpe dere om det trengs.

Utvikling
Utviklerteamet vårt har mye å gjøre og mange av kundene våre har ekstra fokus på å holde på kapasitet i krisetid for å sikre tilgjengelighet i tiden framover. Utviklingsteamet jobber allerede distribuert, og vi har god erfaring med hjemmekontor i det daglige. For mange kunder er det viktigere enn aldri før å forenkle den digitale arbeidshverdagen og øke produktiviteten til de ansatte. Utviklingsteamet bistår med å lage smarte løsninger for dette.

Drift og support
Det er “business as usual” for IT Pro-teamet vårt, med oppgaver innenfor drift, migrering og Prosjektportalen-saker som løses fortløpende.

Prosjektportalen
Vi jobber med å etablere et brukerforum for kunder. Mange brukere av Prosjektportalen trenger hjelp og råd, og har kanskje nyttige erfaringer som kan deles med andre.

Vi håper å få dette på plass i nær framtid, selvsagt med bruk av Teams!

Kontaktpersoner

Salg og generelle henvendelser:
Steffen Norby
CEO
90118384 / steffen.norby@puzzlepart.com

Innsiktsarbeid, kurs og brukeradopsjon:
Tormod Guldvog
Strategidirektør
91344956 / tormod.guldvog@puzzlepart.com

Utvikling:
Tarjei Ormestøyl
COO
99779194 / tarjeieo@puzzlepart.com

Drift og support:
Espen Olsen
IT Operations Manager
40204080 / espen.olsen@puzzlepart.com

Prosjektportalen og brukerforum:
Jan Hallgeir Lindset
Produktsjef Prosjektportalen
92606428 / jan.lindset@puzzlepart.com

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in