Slik sikrer du vellykkede nettmøter

Vi har kommet i en situasjon hvor nettmøter har blitt enda viktigere for både samspill og sosialisering med kollegaer. Den gode møteopplevelsen er kanskje viktigere enn noen gang å mestre – men hvordan skal vi oppnå dette når nettmøteformen er ny for mange av oss og alle sitter alene bak hver vår skjerm?

Hjemmekontor

Etter å ha kjørt utallige nettmøter ønsker vi å dele noen enkle kjøreregler for å sikre vellykkede nettmøter.

Skru på kameraet
Det å kunne se hverandre, se ansiktsuttrykk og gestikuleringer kan være med på å skape mer engasjement i et møte. Skru på kameraet ditt! Frykter du at kollegene skal se alt rotet hjemme eller den pysjkledde samboeren din gjøre entre? Frykt ikke! Alt som skjer bak ryggen din forsvinner i det du skrur på uskarp bakgrunn i Teams-møtet.

Demp mikrofonen når du ikke prater
Hjemmekontor med samboer og barn kan by på morsomme bakgrunnslyder, men er ofte forstyrrende for andre i møtet. Demp mikrofonen når du ikke snakker eller ønsker å komme med innspill.

Hallo, kan dere høre meg?
Nettverksforbindelsen har stor innvirkning på lyd- og bildekvalitet. Dette vil Teams gi deg beskjed om. Dersom du ikke kan høre de andre deltakerne burde du sjekke enhetsinnstillingene dine. Påse at mikrofonen reagerer og at korrekt høyttaler er valgt.

Sofie Bakke Stridh
Sofie Bakke Stridh
Sofie er rådgiver i Dynamics, strategi og brukeradopsjon i Puzzlepart.


Møteleder – ta styring

Stopp unødvendige avsporinger slik at dere bruker tiden på det dere faktisk ønsker å diskutere.

Er dere mange i et møte? Velg ut en ordstyrer.
Når vi nå sitter bak hver vår skjerm kan man fort komme borti problemet hvor man snakker i munnen på hverandre. Dette kan oppleves frustrerende både for den som prøver å si noe, og de andre som hører på. Uten mulighet til å se alles bilde på en gang og med en liten forsinkelse, er det et hot tips å bruke møteroms-chatten. Her kan dere «rekke opp hånden» for å få taletid, komme med korte innspill, dele lenker eller si ifra om at du er nødt til å forlate møtet. Ordstyrer har ansvar for å følge opp det som skjer i chatten.

Del skjermen din
Snakker du om noe spesifikt, som innhold i et dokument, en webside eller liknende? Del skjermen din og vis det til de andre møtedeltakerne. Da sikrer du deg at alle får med seg hva det snakkes om.

Ta møtenotater
Benytt OneNote eller Møtenotater aktivt under møtet. Dette kan være spesielt nyttig for å sette diskusjonen i et system og ikke minst for å få et utgangspunkt til et møtereferat.

Lykke til med dine nettmøter!

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in