Tilpasset opplæring ga vellykket brukeradopsjon for Lørenskog kommune