4500 brukere oppgradert fra Skype til Teams på en helg i mai

Aibel er en av de største leverandørene på Norsk sokkel innenfor olje, gass og offshore vind. De gjør også flere prosjekter internasjonalt. Selskapet har ca 4000 ansatte i Norge, Thailand og Singapore.

Allerede høsten 2017 ble Microsoft Teams lansert i Aibel. Et år, 600 brukere og 200 teams senere ble samhandlingsløsningen bredt lansert til alle PC-brukere. Teams fikk en blandet mottakelse, men stadig flere fikk øynene opp for spesielt deling og samhandling av dokumenter. Chat, kanalsamtaler og møter var lite utbredt, sannsynligvis grunnet allerede etablerte løsninger for samhandling, basert på Cisco, og ikke minst Skype for Business.

Før jul i fjor tok Aibel beslutningen om å komme Microsoft i forkjøpet og oppgradere fra Skype til Teams i god tid før fristen, som er slutten av juli 2021. Da skrur Microsoft av tjenesten. Puzzlepart ble valgt til å lede oppgraderingen og det ble stort fokus på endringsledelse, opplæring og infrastruktur.

Endringsledelse

Forankring i toppledelsen, forretningsenhetene og de store prosjektene var en forutsetning for å lykkes, og informasjon om oppgraderingen ble publisert regelmessig på intranettet og på Yammer for å tidlig forberede organisasjonen. Det ble brukt mye tid på å skape bevissthet om og motivasjon for oppgraderingen, og i ettertid skal det sies at hjemmekontorsituasjonen  i våres fikk en betydelig positiv effekt på brukeradopsjonen. 3 dager etter oppgraderingen gjennomførte konsernledelsen i Aibel sitt første heldigitale allmøte i Microsoft Teams med over 1800 deltakere!

«På kort tid har også våre ansatte gått fra å være nybegynnere til eksperter i å avvikle møter i Microsoft Teams,
og nylig holdt vi også vårt første allmøte digitalt for alle ansatte.»

– Mads Andersen, Konsernsjef i Aibel

Opplæring

I januar ble det utformet en omfattende plan for opplæring for ansatte ved 7 lokasjoner i Norge, samt i Singapore og Thailand. I underkant av 100 klasseromskurs ble planlagt, med mål om å lære opp over 1500 ansatte. Så ble planen skrinlagt pga pandemien og en alternativ strategi for digital opplæring kom raskt på plass istedenfor. I løpet av de neste ukene leverte Puzzlepart hjelpesenter med brukerveiledninger, animasjoner og videoer, samt webinarer på norsk og engelsk for til sammen 500 deltakere.

Infrastruktur

Konsolidering og forenkling av løsninger for digitale møter var et av hovedmålene for prosjektgjennomføringen til IT, og en strategi for å kunne gjennomføre alle møter med utgangspunkt i Microsoft Teams ble sentral. Brukerne ønsker færre løsninger, enklere løsninger, men allikevel full fleksibilitet til å delta fra videokonferanserom, standard møterom, åpent landskap, hjemmekontor eller på farten. Eksterne deltakere må kunne delta i møtene og det må være mulig for ansatte i Aibel å bli med i eksterne møter.

Onsdag 14. oktober kan du få høre mer om Aibel sin reise fra Skype for Business til Microsoft Teams. Invitasjon kommer på sidene våre i nær framtid.

Image icon
Trenger dere å flytte fra Skype til Teams?
Puzzlepart har komplette løsninger for å sikre en god overgang fra Skype for Business til Teams. Vi har dyktige rådgivere, solide prosjektledere og lang erfaring fra slike prosjekter.
Ta kontakt med:

Tormod Guldvog, Strategidirektør
91344956 / tormod.guldvog@puzzlepart.com

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in