Versjon 1.3.0 av Prosjektportalen 365 er lansert, med nye, smarte og praktiske funksjoner! Det er også gjort store forbedringer som forsterker løsningen til å yte enda bedre. Til denne versjonen har vi jobbet mye med tidslinjen i prosjekter, synliggjøring av alle eksisterende prosjekter i organisasjonen, samt en rekke andre forbedringer. Les mer om de nye funksjonene under. For mer detaljer om endringene og forbedringene kan dere lese mer på Github-siden til Prosjektportalen 365.

DETTE ER NYTT

Tidslinje i prosjektområdet

Tidslinjen som ble sluppet i forrige versjon var nyttig, men muligheten til å styre hvert prosjekts tidslinje fra prosjektområdet har vært ønsket. Tidslinjen har nå fått et eget menypunkt i venstremenyen i nye prosjekter. I prosjektet kan du nå både vise og arbeide med tidslinjen. Denne funksjonen vil automatisk være tilgjengelig i nye prosjekter.

ALLE prosjekter på forsiden

Vi har gjort det mulig å synliggjøre alle prosjekter i organisasjonen på Hjem-siden i Prosjektportalen. Gjennom en egen fane i prosjektvisningen på forsiden vil alle prosjekter i løsningen listes opp. For å tydeliggjøre hvilke prosjekter en bruker har tilgang til vil prosjektfliser man har tilgang til vises som før, mens prosjekter som brukeren ikke har tilgang til vil være dempet. 

Denne visningen er tilgjengelig for alle brukere med eier-tilgang på Prosjektportalen eller medlemmer av SharePoint-gruppen «Porteføljeinnsyn», som ligger tilgjengelig i Prosjektportalen. Det er viktig å påpeke at dette ikke automatisk gir brukere tilgang til alle prosjekter, tilgang til hvert prosjekt administreres fortsatt i prosjektområdet. 

Ny egenskap "Prosjektstøtte"

Muligheten til å indikere nøkkelpersoner.

Prosjektstøtte er en ny egenskap som redigeres under Prosjektinformasjon. Denne egenskapen er et flervalgs personfelt, som gjør det mulig å indikere flere nøkkelpersoner i prosjektet. Dette kan være assisterende prosjektleder, eller andre involverte i prosjektet.

Denne egenskapen gjør det mulig å legge til personer både innenfor og utenfor organisasjonen. Det er ikke koblet på rettigheter til personene i dette feltet.

Ny prosjektstatus "Avventer"

Det er lagt til en ny egenskap i prosjektstatus – «Avventer». Denne statusen vil gjøre det mer oversiktlig og indikere når et prosjekt står på vent, som følge av ulike årsaker. Det vil også bidra til bedre struktur og sortering, slik at prosjektene blir fulgt opp og ikke blir oversett.

Er du interessert i en full beskrivelse
av hva som er nytt i denne versjonen?
Trenger du bistand til oppgradering?

PP ASSIST

Vi tilbyr egen forvaltningsavtale for Prosjektportalen 365, som vi kaller for PP Assist. Tjenesten sikrer deg mot uforutsette feil i løsningen, ivaretar endringsønsker og sikrer kontinuerlig verdiskapning med Prosjektportalen 365.

Er du allerede assist-kunde hos oss?
Registrer en sak gjennom Servicedesken vår.

Hva er Prosjektportalen 365?
Les mer om vårt komplette prosjekt- og porteføljestyringsverktøy. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og demo av Prosjektportalen 365.