Ekstranett for Vinmonopolet

Vinmonopolet AS har flere grossister og distributører som samhandler om produktinformasjon og oppdateringer fra markedet. Deres eksisterende samhandlingsverktøy oppleves ikke tilfredsstillende og krever mye vedlikeholdsarbeid. Puzzlepart har hatt gleden av å jobbe med Vinmonopolet som kunde og har hjulpet dem ved å utvikle en brukervennlig, visuelt pen og vedlikeholdsvennlig leverandørportal, som bidrar til bedre samhandling, informasjonsformidling og kunnskapsdeling.

Vinmonopolet er Norges nasjonale forhandler av alkoholholdige drikkevarer, med enerett på salg av brennevin, vin og sterkøl. Vinmonopolet handler i tråd med alkoholpolitiske målsetninger og i samsvar med vinmonopol- og alkoholloven. Dette for å bidra til å begrense alkoholkonsumet og skadevirkningene av alkohol, samt sikre forsvarlig produksjon og salg av varer.

Behov for en brukervennlig og vedlikeholdsvennlig løsning

Med sine 2900 ansatte fordelt på ca 340 geografiske lokasjoner, er det avgjørende for deres arbeidsflyt å ha gode arbeidsverktøy for samhandling, intern formidling og kunnskapsdeling. Deres tidligere løsning basert på SAP bød på flere utfordringer, blant annet mangel på støtte av bildebruk og universell utforming.

Vinmonopolet presenterte et behov for en bruker- og vedlikeholdsvennlig plattformsløsning, til å publisere rikt og tilgjengelig innhold for grossister og distributører. Innholdet, som nyheter, frister, rapporter og produktinformasjon, måtte bli presentert på en tydelig måte i tråd med deres uttrykk og visuelle profil.

Leveransen

Gjennom et grundig innsiktsarbeid sammen med kunden om deres arbeidsflyt, behov og krav til ny løsning, har vi i Puzzlepart utviklet en portal basert på SharePoint utvidet med bruk av PnP Modern Search. Portalen ble utformet i tråd med Vinmonopolets visuelle identitet, med fokus på visuell formidling av informasjon.

Ekstranett for distributører og grossister

Avansert konfigurasjon av SharePoint Online, inkludert bruk av Communication sites som basis for ekstranett med nyhetspublisering og tilgjengelig brukergrensesnitt. Portalen erstatter deres tidligere løsning som var basert på SAP.

Brukervennlighet og identitet

Portalen er bygd opp til å være enkel å vedlikeholde, med «back end» i Microsoft Teams i form av lister og dokumentbibliotek. Det har et rikt og tilgjengelig brukergrensesnitt basert på Vinmonopolets designmanual, for å skape en rød tråd på tvers av deres områder samt skape gjenkjennelighet og tilhørighet blant brukerne.

Moderne søk

Utvidet bruk av PnP Modern Search for tilpassede søkespørringer og maler for visning av resultater på tvers av områder. En brukervennlig løsning der visuell formidling av informasjon står i fokus, som skaper god samhandling mellom kolleger, enkel navigasjon samt tilgjengelighet av dokumenter og informasjon.

Prosjektdetaljer

Gevinster

Deltakere

Pål Olav Loftesnes
Seniorkonsulent og systemarkitekt
Puzzlepart AS

Puzzlepart har ved første møte tatt eierskap til oppgaven, og sørget for en strukturert leverandørportal etter våre ønsker. Selv i en krevende periode, hvor fysiske møter ikke har vært mulig, så har Pål Olav sørget for svært nyttige workshops og opplæring via Teams. Løsningen tilfredsstiller vårt behov for strukturert fil- og bildehåndtering, og er godt tilrettelagt med gode maler for enkel publisering av artikler, nyheter og vedlikehold av sidene våre. Portalen er lett å navigere i og gjenspeiler vår visuelle profil, slik vi ønsket. Vi er veldig fornøyde med leveransen og det gode samarbeidet med Pål Olav.
Mads W. Pettersen
Prosjektleder Leverandørportal
Er du på jakt etter lignende løsning, eller ønsker å vite mer?
Lik og følg oss på sosiale medier
for nyheter og spennende oppdateringer