Versjon 1.4.0 av Prosjektportalen 365 er lansert! Til denne versjonen har vi omstrukturert hvordan prosjektmaler settes opp og administreres. Fra nå av kan nye maler settes opp og administreres uten å måtte endre på JSON malfiler. Les mer om de nye prosjektmalene under. For mer detaljer om endringene og forbedringene kan dere lese mer på Github-siden til Prosjektportalen 365.

Hvorfor endrer vi på dette?

Prosjektmaler i Prosjektportalen har vært bygget rundt malfiler, som er en representasjon av prosjektmalen på JSON-format. For å endre hvordan oppsettet for nye prosjekter fungerer har det vært nødvendig å gjøre endringer på denne filen, eller lage en kopi av denne filen og gjøre endringer på kopien. Slik kan det bygges ulike maler for nye prosjekter.

Ettersom Prosjektportalen 365 har blitt tatt i bruk i flere virksomheter, har vi oppdaget at denne arkitekturen ikke fungerer optimalt. Vi ser i hovedsak tre problemstillinger

 1. Alle endringer, selv enkle endringer på hvilke prosjektegenskaper som skal gjelde for malen, har krevd at vi lager en kopi av prosjektmalfilen. Dette er komplisert og tungvint.

 2. Vi får ikke utnyttet muligheten for utvidelser, som vi allerede har støtte for i Prosjektportalen 365, fordi vi ikke har mulighet til å knytte utvidelser sammen med maler.

 3. Ved en oppdatering av Prosjektportalen og standardmalfilen må alle kopier oppdateres. Og dette er nøysomt og kjedelig arbeid, fordi hele filene må differeres for å finne ut hvilke tilpasninger som er lagt inn i filene.

Hva endrer vi?

Vi skiller ut Maler som en egen liste, som refererer til prosjektmalfiler (JSON-filer). Den nye listen har flere mekanismer som vil gjøre det enklere å tilpasse og forvalte justeringer i et kundemiljø.

 1. Vi drar ut støtte for å kunne sette malparametere som feltverdier, parametere som før lå i selve JSON-filen.

 2. Det blir støtte for å knytte utvidelser til en mal, slik at vi kan skille ut tilpasninger som mindre utvidelsesfiler istedenfor å justere i prosjektmalfilen.

 3. Det vil være mulig for flere maler å peke på samme prosjektmalfil, som gjør at vi slipper en prosjektmalfil per prosjektmal.

FØR

ETTER

Hva er en Prosjektmal?

 • Tilpasset oppsett av prosjektrommet
  • Forsiden
  • Sider
  • Venstremeny
  • Lister
  • Visninger
 • Tilpassede prosjektegenskaper
 • Tilpassede faser
 • Predefinerte standarddata

Hvorfor Prosjektmal?

Prosjektmaler er godt egnet for de som vil ha ulike basis oppsett av sine prosjekter

Innholdet i en prosjektmal som beskrevet til venstre kan dermed justeres fra en mal til en annen.

Hva er en Utvidelse?

 • Egen fil som benyttes i tillegg til prosjektmal.
 • Legges til i prosjektet etter at prosjektmalen er lagt på.

Hvorfor Utvidelser?

 • Kan velges av/på ved opprettelse av det enkelte prosjekt.
 • Kan gjenbrukes av flere prosjektmaler.
 • Kan gjenbrukes på tvers av installasjoner.

Hvilke muligheter dette gir:

Disse endringene til sammen gjør at de aller fleste kundetilpasninger vil være mulig å støtte uten å måtte lage kopier av prosjektmalfilen. Dette vil igjen forenkle arbeidet med tilpasninger og oppgraderinger. Ved å gi utvidelser et bedre bruksområder tror vi også dette vil bidra til bedre utnyttelse av tilpasningsmulighetene i PP365.

Dette er en endring som gir administratorer og forvaltere av Prosjektportalen 365 bedre tilpasningsmuligheter. De som allerede i dag har flere tilpasninger i Prosjektportalen 365 vil nå kunne forenkle sine oppsett ved å gjenbruke malfilene. Vanlige brukere vil ikke merke noen forskjell.

Hvordan oppgradere:

Eksisterende installasjoner som ikke har brukt egne maler, trenger ikke gjøre noe. Dersom egne maler er brukt tidligere, må tilpasningene fra malfilene flyttes over i Maloppsett-lista. Vurder om det er behov for egen malfil (json), eller om det er nok å bruke parameterene i lista til å styre tilpasningene. Dette vil være tilfelle dersom det kun er tilpasninger av prosjektegenskaper, faser eller prosjektstatus-felter.

Har du gjort tilpasninger på forside, venstremeny, lister og listevisninger, anbefaler vi å vurdere å bruke utvidelser istedenfor egne maler. Dette vil gjøre at man ved senere oppgraderinger i mindre grad trenger å forholde seg til tilpasningene.

Er du interessert i en full beskrivelse
av hva som er nytt i denne versjonen?
Trenger du bistand til oppgradering?

Ønsker du å vite mer om
Prosjektportalen 365?

Ta kontakt for å avtale en uforpliktende demo. 
Les mer om Prosjektportalen på våre nettsider.

PP ASSIST

Vi tilbyr egen forvaltningsavtale for Prosjektportalen 365, som vi kaller for PP Assist. Tjenesten sikrer deg mot uforutsette feil i løsningen, ivaretar endringsønsker og sikrer kontinuerlig verdiskapning med Prosjektportalen 365.

Er du allerede assist-kunde hos oss? Registrer en sak gjennom Servicedesken vår.

Lik og følg oss på sosiale medier
for nyheter og spennende oppdateringer