Overordnede og underordnede områder i Prosjektportalen 365.

Prosjektportalen 365 v.1.5 er nå tilgjengelig fra GitHub, og med denne versjonen er det mulig å jobbe med overordnet og underordnet områder, samt programområder, i Prosjektportalen 365. Denne funksjonaliteten gjør det mulig å se på områder i et nytt og hierarkisk perspektiv. I tillegg har vi kommet med en rekke andre forbedringer.

I Prosjektportalen 365 (PP365) har det lenge vært etterspurt om å tilrettelegge for å organisere prosjekter i hierarki. Fra Prosjektportalen 2 kjenner vi til at måten å gjøre dette på er gjennom programområder som kan ha flere prosjekter ordnet inn under seg. Hovedprosjekter og delprosjekter er også kjente begreper for organisering av prosjekter.

Et viktig prinsipp i denne organiseringen er at et prosjekt kan være en del av flere overordnede prosjekter. Et prosjekt kan for eksempel både være knyttet til et program for IT, og et program for administrasjon. Et prosjekt kan også være innordnet som et delprosjekt, samtidig som det tilhører et program.

Et annet viktig prinsipp for arkitekturen er at det bør være mulig å organisere prosjekter i flere nivåer. Et konkret eksempel er en portefølje som kan ha flere program, som kan ha flere prosjekter, som igjen kan ha flere delprosjekter. Kanskje er det også aktuelt for noen virksomheter å organisere leveranser som prosjektområder innunder delprosjekter igjen.

Det at et prosjekt er et overordnet prosjekt åpner for at prosjektet kan velge hvilke prosjekter som skal være underprosjekter. I tillegg må denne informasjonen kunne benyttes til å vise en oversikt på overordnet område over alle underområder. Det er også ønskelig å kunne vise flere typer innhold fra underområdene, aggregert opp i det overordnede området. Underområdene som blir lagt til skal ikke få noen endringer eller tilpasninger.

Programfunksjonalitet er også en del av versjon 1.5, og denne bygger hovedsakelig på prinsippet med overordnet området. Dette er en Prosjektportalen-modul som har vært godt kjent og en del brukt i forrige generasjon av Prosjektportalen. Funksjonaliteten løser to nivåer av prosjekter, men den svarer også opp behov knyttet til hvordan man samhandler i et program. Dette er funksjonalitet knyttet til at programmet har egne faser (Identifisere, Definere, Gjennomføre, Avslutte), egne standarddata, egen venstremeny og potensielt andre behov som er ulike prosjekt-behovet.

Hvordan funker det?

Fra et brukers perspektiv vil løsningen fungere på følgende måte:

 1. Bruker oppretter områder på vanlig måte. Overordnet område og underområder opprettes på samme måte, og det er ikke noen forskjell i oppførsel.
 2. Bruker går inn på området som skal blir overordnet.
 3. Dersom bruker er eier av det overordnede området vil han få opp en mulighet til å sette gjeldende område som et overordnet område.
 4. Bruker utfører handlingen for å sette området som overordnet.
  • Dermed kjøres det et setup-steg for å legge på funksjonaliteten som kreves i det overordnede området. Dette inkluderer:
   • En side for å kunne velge å legge til eksisterende områder innunder det overordnede området.
   • En side som viser en oversikt over alle underområder, deres status og utvalgte egenskaper.
   • Andre sider for å vise aggregert informasjon fra underområden.
 5. Bruker kan begynne å legge til underområder. Bruker kan deretter få en oversikt over de direkte tilkoblede underområdene som hører til hovedområdet i de ulike visningene, samt se de vanlige innholds-sidene som er definert i malen (eksempelvis gevinstoversikt, risikooversikt med flere.)

For programområder blir det nesten på samme måte, men da vil man velge program-malen når man setter opp området, og etter at oppsettet av rommet er klart så vil all funksjonalitet for å legge til områder under programmet være på plass.

Slik er det løst

Det legges inn en ekstra knapp i Prosjektegenskaper web delen, nederst under «rediger områdeinformasjon», som er tilgjengelig for eiere av området. Denne knappen åpner en dialog, lignende vinduet ved prosjektopprettelse, som informerer om hva som vil skje, og ber om bekreftelse på at området skal gjøres om til et overordnet område. Promotering til overordnet område vil ikke være reversibel.

Figur 1 Ny knapp for å promotere til overordnet område

Ved bekreftelse, trigges funksjonalitet for å «oppgradere» området. Her vil området settes som «Overordnet område» i prosjektegenskaper-listen, slik at vi kan differensiere på dette senere. Deretter vil de ulike sidene for å jobbe med underordnede områder legges til. Navigasjonsmenyen blir også oppdatert. Navigasjonen vil legge til følgende sider: 

 • Underordnede områder
  • Administrasjon («Legg til underområde»)
  • Områdeoversikt
  • Gevinstoversikt
  • Tidslinje
  • Leveranseoversikt
  • Usikkerhetsoversikt

Listeinnhold og faser forblir uendret, og man kan fortsette å arbeide som tidligere.

Figur 2 Slik ser det ut i et program, eller i et prosjekt som er promotert til overordnet

Når et underområde legges til vil det i praksis bety at vi oppdaterer et skjult felt i prosjektegenskapene til det overordnede området. Her legger vi til informasjon om området som nettopp ble lagt til i en JSON-tabell. Vi persisterer ID, Tittel og Url. På denne måten bygges det opp en tabell med underområder i dette skjulte feltet.

Programfunksjonaliteten

I Prosjektportalen 365 vil det nå tilbys en ny mal ved oppsett av områder, «Programmal». Denne kan velges som en mal for nye områder – som et alternativ til «Standardmal». Et programområde blir da konfigurert, og dette området vil se ut som en noe forenklet versjon av et prosjektområde, med egne faser, og med all funksjonalitet for å legge til underområder på plass.

Figur 3 Ny mal ved opprettelse av områder

Porteføljenivået

Porteføljenivået er også påvirket av denne nye funksjonaliteten. På forsiden er det nå fire grupperinger: Mine prosjekter, alle prosjekter, overordnede områder og program, som vil filtrere det som vises på forsiden.

Figur 4 Webdelen på forsiden er oppdatert med nye grupperinger

Porteføljeoversikten har også fått nye visninger. Det er selvsagt mulig å lage egne visninger som benytter seg av filtreringer, slik at virksomheten kan se de filtreringene som egner seg best.

Figur 5 Nye porteføljevisninger
Er du interessert i en full beskrivelse
av hva som er nytt i denne versjonen?
Trenger du bistand til oppgradering?

Ønsker du å vite mer om
Prosjektportalen 365?

Ta kontakt for å avtale en uforpliktende demo. 
Les mer om Prosjektportalen på våre nettsider.

PP ASSIST

Vi tilbyr egen forvaltningsavtale for Prosjektportalen 365, som vi kaller for PP Assist. Tjenesten sikrer deg mot uforutsette feil i løsningen, ivaretar endringsønsker og sikrer kontinuerlig verdiskapning med Prosjektportalen 365.

Er du allerede assist-kunde hos oss? Registrer en sak gjennom Servicedesken vår.

Lik og følg oss på sosiale medier
for nyheter og spennende oppdateringer