Tilpassede oversiktsider på porteføljenivå

Med versjon 1.6.0 kommer det mye bedre støtte for å tilpasse oversiktssidene på porteføljenivå med ulike visninger. Mye av arbeidet i denne releasen er sponset av NTNU og Arbeidstilsynet, som ønsket mer kontroll på Erfaringslogg, Leveranseoversikt, Risikooversikt og Gevinstoversikt-sidene.

Hvordan funker det?

I oversiktssidene på porteføljenivå for gevinstoversikt, erfaringslogg, leveranseoversikt og risikooversikt er det nå kommet støtte for å lagre og redigere visninger, på samme måte man er vant med fra porteføljeoversikten.

Visningene persisteres i listen Datakilder, en liste som har vært i bruk i Prosjektportalen 365 lenge, men som nå er utvidet med flere felter for å konfigurere visninger.

Feltene man kan velge i visningene oppdateres i en ny liste, Prosjektinnholdskolonner. Her legger man inn navn, internnavn og søkeegenskapsnavn, på samme måte som Porteføljekolonner.

I visningene kan brukere nå vise andre felter, filtrere på filtrerbare kolonner og vise andre visninger, i tillegg til å lage egne visninger (avhengig av rettigheter).

Er du interessert i en full beskrivelse
av hva som er nytt i denne versjonen?
Trenger du bistand til oppgradering?

Filtrering mot prosjektlisten

De fleste velger å legge alle prosjekter i én portefølje, for enklere vedlikehold og oversikt. Det har derfor vært et behov for å kunne filtrere oversiktsvisningene basert på prosjektenes egenskaper, slik at det er mulig å vise prosjektinnhold fra kun et utvalg av prosjekter. Bærum kommune har vært pådriver og bidragsyter for å få denne funksjonaliteten implementert.

Med denne releasen får visningene i de ulike oversiktssidene mulighet til å filtrere mot Prosjekter-listen med en OData-spørring. Det betyr at avanserte brukere kan lage visninger som er filtrert mot en eller flere av prosjektegenskapene.

Eksempler på vanlige bruksområder kan være å lage en visning for alle risikoelementer fra eiendomsprosjekter, alle leveranser fra prosjekter i gjennomføringsfasen, eller kanskje bare filtrere bort data fra alle avsluttede prosjekter. Dette er nå mulig ved å legge inn en spørring i kolonnen Prosjekt OData-spørring.

Smartere tidslinje

Vi har forbedret tidslinjefunksjonaliteten i denne utgaven av Prosjektportalen. Tidligere var det kun mulig å velge tidslinjetype Fase, Delfase og Milepæl. Med denne releasen gjør vi disse valgene fleksible, slik at organisasjoner kan legge sine egne tidslinjeelementer på tidslinjen. Dette gjøres mulig ved å bruke den nye listen «Tidslinjekonfigurasjon» som er tilgjengelig som en del av konfigurasjon av Prosjektportalen.

Den utvidede funksjonaliteten muliggjør også prioritering av tidslinjeelementene, dette gjøres ved å benytte kolonnen «Sorteringsrekkefølge». Verdien her avgjør hvor i tidslinjen elementet plasseres, hvor lavere verdi plasserer elementet høyere oppe, og høyere verdi plasserer elementet lengre nede i tidslinjen

I tillegg har tidslinjen nå mulighet for å legge til Prosjektleveranser på tidslinjen, basert på leveransene som allerede ligger i leveranselisten i prosjektene. Dette er mulig ved å legge inn et element i Tidslinjekonfigurasjonen, og referere til dette fra innstillinger i tidslinje-webdelen.

Andre forbedringer

Vi har også en rekke andre forbedringer og fikser i denne releasen. En oversikt over alle forbedringene kan sees i vår release log. 

Er du interessert i en full beskrivelse
av hva som er nytt i denne versjonen?
Trenger du bistand til oppgradering?

Ønsker du å vite mer om Prosjektportalen 365?

Ta kontakt for å avtale en uforpliktende demo. 
Les mer om Prosjektportalen på våre nettsider.

PP ASSIST

Vi tilbyr egen forvaltningsavtale for Prosjektportalen 365, som vi kaller for PP Assist. Tjenesten sikrer deg mot uforutsette feil i løsningen, ivaretar endringsønsker og sikrer kontinuerlig verdiskapning med Prosjektportalen 365.

Er du allerede assist-kunde hos oss? Registrer en sak gjennom Servicedesken vår.

Lik og følg oss på sosiale medier
for nyheter og spennende oppdateringer