Intranett og søk for DNV

Når 12 000 ansatte daglig skal levere tjenester og løsninger til kunder over hele verden må det være enkelt å få tilgang til relevant og oppdatert informasjon. Puzzlepart har i flere år hatt gleden av å jobbe med DNV som kunde og har hjulpet dem med å flytte til skyen, og utvikle brukervennlige, moderne, og vedlikeholdsvennlige løsninger. Nå har DNV fått et moderne intranett i Microsoft 365 basert på SharePoint, Viva, Yammer og Teams.

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger.

Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. DNV bistår med å håndtere utfordringene og globale endringene som kundene og verden står overfor i dag, og er en pålitelig stemme for mange av verdens mest suksessrike og fremtidsrettede selskaper.

Behov for moderne og fleksible løsninger

De eksisterende løsningene basert på SharePoint 2013 ble skreddersydd for DNV, og bestod av en omfattende samling egenutviklede komponenter og integrasjoner. Etter hvert som løsningene ble flyttet ut i skyen ble det tydelig at videreutvikling ble vanskeligere pga av skreddersømmen. I de siste årene har også Microsoft Teams blitt standard arbeidsflate for de ansatte, noe som har ført til lavere bruk av intranettet og søkeløsningen.

DNV presenterte behov for fremtidsrettede løsninger, som i større grad møter brukerne i deres prefererte kanaler, med mindre behov for vedlikehold, i tråd med skyløsningers dynamiske natur med kontinuerlige endringer. DNV ønsket bistand av Puzzlepart til

  • Modernisering av intranettet og virksomhetssøket
  • Ta i bruk nye løsninger og funksjoner i Microsoft 365
  • Omfavne ut-av-boksen-strategi for økt innovasjon og redusert teknisk gjeld
  • Reduserte kostnader til egen drift og forvaltning

Lær mer om våre erfaringer og metoder når vi bygger intranett

Leveransene

Sammen med kunden har Puzzlepart bistått med planlegging, kartlegging, utforming og utvikling av de nye løsningene basert på Microsoft 365. Arbeidet har foregått i iterasjoner, og deler av løsningen er tilrettelagt for fortløpende produksjonssetting. Det har vært viktig for kunden å beholde enkelte komponenter og integrasjoner, og disse har blitt modernisert basert på gjeldende bestepraksis. Puzzlepart har også tilrettelagt for at nye løsninger og innhold skal kunne sameksistere med eksisterende, samt tilrettelagt opplæring for redaktører og brukere.

Global navigasjon og områdestruktur

For å gjøre det enklere å finne informasjon og navigere intranettet ble globalmenyen strukturert etter brukeroppgaver istedenfor DNV sin interne organisasjon. Nye moderne kommunikasjonsområder ble opprettet for bla nyheter, søk, forretningsenheter og støttefunksjoner. Disse ble samlet i en intranett-hub, som også ble definert som et hjemmeområde. På denne måten fikk et tyvetalls områder samme megameny, og alle områder samme globale venstremeny.

Fargepaletter og områdemaler

I 2021 byttet selskapet navn fra DNV GL til DNV og samtidig ble det utviklet et nytt designsystem. Puzzlepart har sammen med DNV utviklet nye ikoner og fargepaletter tilpasset moderne SharePoint og Microsoft 365. I tillegg ble det utviklet en mal for å gi alle områdene i intranett-huben enhetlig brukeropplevelse.

Sidemaler for publisering av nyheter og artikler

Mer enn 50 redaktører har i flere år regelmessig publisert artikler og nyheter i DNV sitt intranett. Overgangen fra klassiske sidemaler til moderne sider i SharePoint fører til enklere og mer fleksibel utforming av innholdet, men også mindre kontroll over sidestruktur. For å hjelpe redaktørene ble det utviklet moderne sidemaler for nyheter, artikler, landingssider og seksjonssider. 

Intranett i Teams og kommunikasjon i flere kanaler

DNV har benyttet Yammer i mer enn 10 år, og for å øke de ansattes engasjement på intranettet er Yammer integrert i hver nyhetsside og artikkel. For å nå enda flere raskt er Yammer tilgjengeliggjort i Teams. I høst har historier og historielinje blitt lansert i Yammer og appen i Teams har fått det nye navnet Viva Engage. Det var viktig for DNV å tilby intranettet i Teams med nyheter, navigasjon og søk. Viva Connections ble derfor tilpasset DNV, og lansert for å tilrettelegge for enklere tilgang fra Teams på skrivebordet og på mobil.

Moderne søkesenter integrert med eksternt innhold

Det er viktig for ansatte i DNV å kunne enkelt søke etter informasjon i sentrale forretningsløsninger og få relevante resultater fra både interne og eksterne kilder. Microsoft har det siste året lansert flere muligheter for å tilpasse søket i sine skyløsninger, og sammen med kunden har Puzzlepart bygget et moderne og brukervennlig søk i Microsoft 365, integrert med DNV sine viktigste innholdskilder.

Opplæring og brukeradopsjon

Lansering av nye løsninger og måter å jobbe på kan føre til utfordringer, derfor er endringsledelse sentralt for å lykkes. Puzzlepart har i perioden jobbet tett med DNV for å ivareta brukerne, for å sikre at de som berøres av endringene gis nødvendig motivasjon og forutsetninger. Tilrettelagt informasjon, veiledninger, opplæring og hjelp har vært en av grunnpilarene i prosjektet, i tillegg til fokus på brukervennlighet.

Prosjektdetaljer

Gevinster

Deltakere

Daniel Needlestone
Rådgiver
Opplæring
Puzzlepart AS

Pål Olav Loftesnes
Seniorkonsulent og systemarkitekt
Brukeropplevelse og søk
Puzzlepart AS

Stian Grepperud
Konsulent
Utvikling
Puzzlepart AS

Remi Blom-Ohlsen
Konsulent
Utvikling
Puzzlepart AS

Elsa Näumann

Elsa Naumann
Business analyst
Rådgivning og opplæring
Puzzlepart AS

Petter Skodvin-Hvammen
Sjefkonsulent
Strategi og arkitektur
Puzzlepart AS

Er du på jakt etter lignende løsning, eller ønsker å vite mer?
Lik og følg oss på sosiale medier
for nyheter og spennende oppdateringer