24-timers lavkode-hackaton med Puzzlepart

I begynnelsen av desember samlet vi 25 av våre kollegaer til et sosialt, nerdete og spennende arrangement på kontoret vårt i Oslo. Sammen med Blå Kors konkurrerte vi mot hverandre i grupper om å lage den mest brukervennlige, komplette, innovative og levedyktige løsningen ved hjelp av Microsoft sin Power Platform. Dette ble veldig vellykket, og vi er overrasket over hva vi fikk til.

Hva er et hackaton?

La meg begynne med å forklare hva et hackaton er. Ordet hackaton er en sammenstilling av ordene hacking og maraton, der hacking impliserer at det er en teknisk utfordring, og maraton at det skal løses på begrenset tid. Det er mange ulike måter å gjennomføre et hackaton på. Vi valgte å begrense omfanget til to halve arbeidsdager, pluss deltakelse på egentid på kvelden for de som ønsket det.

Forrige gang vi arrangerte et hackaton i Puzzlepart, førte det til at vi utviklet «Did», som er timeføringsløsningen vi bruker for å automatisk dokumentere alt vi gjør av arbeid internt og eksternt. Denne gangen ønsket vi å lære mer om Power Platform, Microsoft sitt alternativ for lavkode-utvikling (low code/citizen development), eller «mannen i gata-utvikling» som vi har begynt å kalle det.

Så hvorfor ville flertallet av de ansatte i Puzzlepart være med på dette, og i tillegg bruke av sin fritid? Jeg tror det var flere ting som motiverte oss, blant annet:

  1. Fokuset på det sosiale og å ha det gøy
  2. Ønsket om å lære noe nytt på kort tid
  3. Å kunne skape verdi og bidra med noe

Vi ser at Power-plattformen blir stadig viktigere for våre kunder, og da må vi som konsulenter være i forkant for å kunne gi gode råd og lage gode løsninger basert på egne erfaringer.

«Ser hvordan alt bare henger sammen»...

Hva gjorde vi?

Vi sparket i gang konkurransen med en presentasjon i plenum, og deretter jobbet vi sammen i grupper med utviklere, pedagoger, prosjektledere og andre. Alle gruppene fikk samme utfordringer, og disse ble løst på ulike måter.

Vi simulerte en anbudskonkurranse og hver gruppe fikk i oppdrag å lage en overordnet løsningsskisse, en datamodell, prototyper, presentasjon/demo og en salgs-pitch. Hver gruppe fikk 10 minutter til å presentere sin løsning, og i felleskap stemte vi frem hvilke løsninger som var de mest brukervennlige, komplette, innovative og levedyktige.

Hva ble resultatet?

Her er noen av løsningene vi laget på under 24-timer:

  • Webportal/oversikt over arrangement
  • Skjemaer for søknad/påmelding til arrangement
  • «Min side» med oversikt over påmeldte arrangement
  • Saksbehandlingsløsning for arrangement og søknader/påmeldinger
  • Kommunikasjon med deltakere
  • Varsler til deltakere og saksbehandlere, på epost og i Teams
  • Rapporter og dashbord over arrangement

Nå er hackatonet gjennomført, løsningene presentert og tilbakemeldingene gitt. Dette var gøy. Dette vil vi gjøre mer av. Vår daglige leder, som var deltaker på hackatonet, sier nå at han «ser hvordan alt bare henger sammen», og flere av deltakerne var «overrasket over hvor raskt det gikk å lage komplette løsninger». Pedagogene har planene klare for å hjelpe kundene i gang med Power-plattformen, og utviklerne har fått nye innfallsvinkler for å lage ulike apper, løsninger og portaler.

Petter Skodvin-Hvammen

Skrevet av Petter Skodvin-Hvammen, Sjefkonsulent hos Puzzlepart. 
Publiseringsdato: 13.01.2023

Hør hele episoden her:

Ønsker du å lære mer om Power-plattformen?

Trenger dere kontroll på Power-plattformen i din organisasjon,
eller trenger du hjelp til å lage løsninger?

Lik og følg oss på sosiale medier
for nyheter og spennende oppdateringer