Teams Live Events – erfaringer fra et kundeprosjekt

Mange har tatt i bruk Teams Live Events til arrangementer. Slik hjalp vi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.