Endringsledelse – brukeradopsjonens beste venn

Pedagog Lise Hansen skriver om hvordan opplæring og kommunikasjon er grunnstener i god brukeradopsjon.