24-timers lavkode-hackaton med Puzzlepart

Erfaringer fra et vellykket hackaton i Puzzlepart, der 25 kolleger konkurrerte i å utvikle løsninger på Power Platform for Blå Kors.