Strategier for digital arbeidsplass i 2023

Puzzleparts markedsdirektør Tormod Guldvog tenker høyt om strategier for hybrid arbeidsplass i 2023.