Intranett og søk for DNV

Med et moderne intranett i Microsoft 365 har de ansatte fått en helhetlig brukeropplevelse i flere kanaler og et relevant søk