24-timers lavkode-hackaton med Puzzlepart

Erfaringer fra et vellykket hackaton i Puzzlepart, der 25 kolleger konkurrerte i å utvikle løsninger på Power Platform for Blå Kors.

Lansering av PzlPod!

Vi har startet vår egen podcast som skal bidra til kompetansedeling innen endringsledelse, brukeradopsjon, utvikling og utnyttelse av Microsofts skyplattform.