Strategier for digital arbeidsplass i 2023

Puzzleparts markedsdirektør Tormod Guldvog tenker høyt om strategier for hybrid arbeidsplass i 2023.

Psykologisk trygghet gir effektive team

Psykologisk trygghet handler om å etablere hensiktsmessige gruppenormer, og kan sies å være den viktigste faktoren for et velfungerende team.