Teams for tillitsvalgte i Tekna

Hvordan Tekna oppnådde økt digital samhandling, minimal administrasjon og enkel tilgang til interne løsninger og informasjon, med Microsoft Teams.

Intranett og søk for DNV

Med et moderne intranett i Microsoft 365 har de ansatte fått en helhetlig brukeropplevelse i flere kanaler og et relevant søk

DGI Ambassadørnettverk

Flere hundre ambassadører har vært samlet til kickoff for å bli gode endringsledere. Les om hvordan Puzzlepart fasiliterte opplegget.

Vinmonopolets leverandørportal

En brukervennlig og vedlikeholdsvennlig leverandørportal, som gjør samhandling, informasjonsformidling og kunnskapsdeling lettere.