PROSJEKTPORTALEN

BRUKERFORUM

Er du bruker av Prosjektportalen?
Kunne du tenkte deg å komme i kontakt med andre brukere, f
å råd og tips, samt dele erfaringer med andre?

Da kan Prosjektportalen sitt brukerforum være noe for deg.

Gjennom brukerforumet vil du få tilgang på ressurser slik som:

  • Teams-rom for diskusjon med andre brukere
  • Forslagskasse for ny funksjonalitet
  • Demomiljø for å teste funksjonalitet i Prosjektportalen
  • Informasjon om kurs- og opplæringstilbud

I tillegg avholdes webinarer for alle medlemmene.
På webinarene presenteres nyheter fra Prosjektportalen og vi deler kundecaser og erfaringer med hverandre.
Det arrangeres også “Spørsmål og Svar”-seanser i Brukerforumet.

Du er hjertelig velkommen som medlem i brukerforumet.

Meld deg på ved å sende inn skjemaet på denne siden.