Webinar: Prosjektportalen brukerforum og Bærum kommune

Bærum kommune forteller om deres reise fra PP2 til PP365, og hvordan Prosjektportalen forenkler deres prosjekthverdag.

Prosjektportalen i Bergen

Prosjektportalen hadde sitt første fysiske brukerforum i Bergen, onsdag 1.juni. Les sammendraget fra seminaret her!

Seminar – Prosjektportalen 365 kommer til Bergen!

Velkommen til fysisk seminar med Prosjektportalen 365 i Bergen! Tema for seminaret tar for seg rapportering og sammenstilling av data ved hjelp av Power BI.