Skip to content

Kunstig intelligens i kommunal sektor: Gevinster og veien videre

Tormod Guldvog
22. mai 2024

I Puzzlepart hjelper vi mange offentlige kunder med å samhandle bedre og utnytte Microsofts skyteknologi til å skape mer effektive arbeidsprosesser. En rapport fra KS viser at kunstig intelligens har potensiale til å skape store gevinster for offentlig sektor. Her er noen tanker fra oss om hva som må til for at det skal skje.

Rapporten "Barrierer og muligheter i kommunal sektors arbeid med kunstig intelligens", utarbeidet av Sopra Steria for Kommunenes sentralforbund, viser hvordan kunstig intelligens kan transformere kommunal sektor. Rapporten viser at det er store gevinster å hente for kommunene.

 

Hvorfor kunstig intelligens?

Det er ingen overraskelse at kunstig intelligens kan gi betydelige muligheter for omstilling og effektivisering i kommuner. Generativ AI, for de fleste kjent gjennom verktøy som ChatGPT og Microsoft Copilot, kan håndtere prosesser som automatisering av saksbehandling og forbedring av kommunikasjon med innbyggere.

Det er viktig. For McKinsey Norge anslår at generativ AI kan øke produktiviteten med 0,3-0,7% årlig frem til 2040. Dette speiles av anslag fra Menon Economics, som viser at 70% av arbeidsstyrken kan redusere arbeidstiden med opptil 10% ved bruk av KI-verktøy.

Dette er potensielt enorme verdier, men dette kommer ikke til å skje av seg selv.

KS-Rapporten påpeker behov for å få med de ansatte på reisen:

"Erfaringene fra en rekke omstillings-, endrings- og digitaliseringsprosjekter er at betydelige gevinster først kommer når tilstrekkelig mange i virksomheten endrer sin måte å jobbe på." (s. 8)

Og videre:

"Det som da blir avgjørende er å informere, motivere og involvere hele organisasjonen, og gjøre den enkelte medarbeider kompetent til å endre arbeidsmåten til en mer produktiv og effektiv variant ved hjelp av KI." (s. 8)

Rapporten står ikke alene. Julie Remen Midtgarden, Byrådsleder for utdanning i Oslo kommune, har tidligere kommunisert viktigheten av at alle ansatte prøver ut, utforsker, og gjør seg kjent med kunstig intelligens. Dette er lettere sagt enn gjort.

 

Kunstig intelligens i kommunal sektor

 

Nøkkelen ligger i kulturen, endringsledelse og tilgang til teknologien

Vi jobber mye med kultur, holdningsskapende adferd, og endringsledelse hos offentlige kunder. Selv om vi opplever mye endringsvilje og ønske om å mestre teknologien, møter vi også mye motstand i form av "not-invented-here"-syndromet, strenge rammer, uklare regler og liknende innovasjonsbarrierer.

I årene etter 1995, da internett slo gjennom i Norge, satset mange virksomheter på "hjemme-PC" og internett-abonnement for ansatte for å sikre at alle fikk grunnleggende tilgang til teknologien. Antakelsen var at ansatte som bruker teknologi privat, vil ha bedre forutsetninger for å bruke det på jobb - og sannsynligvis også være mer produktive.

På samme måte kan vi anta at for å lykkes med kunstig intelligens, må ansatte få tilgang til relevante verktøy - gjerne både privat og på jobb. Dette krever lisensiering og administrasjon.

I tillegg er kompetanseheving og kulturbygging viktige verktøy for å få med alle på reisen. Det er ekstremt viktig at alle ansatte får en god introduksjon til teknologien, og støttes under hele reisen, for at offentlig sektor skal klare å realisere potensiale som KS-rapporten viser til.

Hvordan få til dette? Kollega Lise M. Hansen har tidligere blogget om hvorfor endringsledelse er viktig for at ansatte skal mestre kunstig intelligens.

 

Copilot er allerede tilgjengelig for mange offentlig ansatte

Copilot er Microsofts AI-verktøy som bygger kunstig intelligens inn i selskapets skytjenester og Office-produktene som Word, PowerPoint og Excel.

Vi har tidligere blogget om at en versjon av Copilot ligger i nettleseren, og er gratis for alle brukere.

Svært mange ansatte i offentlig sektor benytter i dag Microsoft 365 og Teams. Her finnes Copilot for Microsoft 365, som kan være en ekstremt viktig brikke for å realisere de ønskede gevinstene.

Copilot kan blant annet:

  • Automatisere rutinearbeid, frigjøre tid til mer verdiskapende aktiviteter
  • Forbedre beslutningsstøtte med avanserte analyseverktøy
  • Forbedre samhandling med innbyggere
  • Øke kompetansen og bidra til økt digitalisering
  • Skape mestring og avlaste IT og HR

Ansatte som forstår hvordan Copilot fungerer, kan få hjelp på mange ulike områder. For eksempel kan Copilot generere automatiske møtereferater, gi status på arbeidsoppgaver, hjelpe ansatte med å gjøre alt fra enkle til avanserte oppgaver i Office-produktene, og automatisere arbeidsflyter.

 

Veien videre: endringsledelse og mestring

For å realisere gevinster av kunstig intelligens, kreves investering i kompetanseutvikling og infrastruktur. Puzzlepart bistår med å planlegge og gjennomføre implementering av Copilot. Vi skaper kompetanseheving og sikrer riktig bruk. Vi tror at Microsoft Copilot, tatt i bruk på riktig måte, kan gjøre kommunal sektor i Norge bedre rustet til å realisere de store gevinstene som AI kan gi.

 

Les mer om hvordan Puzzlepart hjelper kunder med endringsledelse og innføring av Microsoft 365, Power Platform og Copilot.

 

 

Tormod Guldvog
Markedsdirektør

portrait-01

John Doe

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget hendrerit metus. Curabitur a diam ultricies, vulputate quam non, aliquet sem. Nulla nisi enim, mollis ut tempus et, pulvinar eu urna. Mauris commodo turpis elit, sed dictum orci pharetra ac.