Skip to content

Blogg

Kunstig intelligens i kommunal sektor: Gevinster og veien videre

I Puzzlepart hjelper vi mange offentlige kunder med å samhandle bedre og utnytte Microsofts skyteknologi til å skape mer effektive arbeidsprosesser. En rapport fra KS viser at..

Les mer

Workplace legges ned juni 2026

Meta legger ned Workplace. Hva nå?

Meta har annonsert at de legger ned Workplace, en sosial plattform som ga bedrifter en variant av Facebook for internt bruk. Dette gjør at mange nå må ta valg om hvilken plattform..

Les mer

Psykologisk trygghet: 5 gevinster dere bør realisere

Den moderne arbeidsplassen preges av konstante endringer og utfordringer, særlig når det gjelder innføring av ny teknologi. Psykologisk trygghet er en kritisk faktor for å sikre..

Les mer

Seminar torsdag 6.juni 2024, om gevinstrealisering med Power Platform og Copilot, med Puzzlepart i Oslo.

Seminar: Gevinstrealisering med Power Platform og Copilot

Ta kontroll 2024: Heldags seminar for ledere på alle nivåer.

Les mer

Illustrasjon av SharePoint som støtter flere språk

Automatisk oversettelse av intranett med AI

Da Microsoft lanserte muligheten for flerspråklige intranett i juni 2020, regnet mange med at vi skulle få tilgjengeliggjort en form for maskin-oversettelse av sidene via Bing..

Les mer

Prosjektportalen versjon 1.9.0

Prosjektportalen versjon 1.9.0

Velkommen til versjon 1.9.0 av Prosjektportalen 365. I denne versjonen har vi modernisert det visuelle uttrykket til Prosjektportalen, og flere av komponentene har blitt..

Les mer

Slik fikk Møller Mobility Group kontroll på Microsoft Teams

Bilbransjen «som man kjenner den» har mildt sagt vært i endring de siste årene. Med pandemi, krig, dyrtid, og andre elementer som påvirker leveringskapasitet og folks kjøpekraft,..

Les mer

Puzzlepart på Arctic Cloud Developer Challenge 2024

Arctic Cloud Developer Challenge (ACDC) er en årlig hackathon som samler utviklere, IT-profesjonelle og teknologi-entusiaster for å utfordre dem til kreativ bruk av skyteknologi...

Les mer

Workshop med ambassadørnettverk

Endringsledelse – brukeradopsjonens beste venn

Hvordan skaper vi positiv endring? Mange får stadig vekk utdelt nye digitale verktøy på jobben. Hvordan får vi eierne av de nye verktøyene til å se nytten av å forkaste gamle..

Les mer

Kunstig Intelligens - en kilde til forundring, glede, nyskaping og frykt

Endringsledelse er et hett tema i dagens digitale verden. Teknologiske fremskritt gjøres i rasende fart, og behovet for å «henge med i svingene» krever mer og mer av den enkelte..

Les mer

1 2 3