Skip to content

Mange ville lære om AI, Power Platform og gevinstrealisering

Tormod Guldvog
11. juni 2024

Hvordan hente ut gevinster fra kunstig intelligens og Microsofts skytjenester? Torsdag 6. juni arrangerte Puzzlepart "Ta Kontroll 2024!", et heldags seminar om gevinstrealisering med Power Platform og Copilot. Det ble en spennende dag med foredrag, workshops, erfaringsdeling og mange gode samtaler. Her er noen av høydepunktene fra dagen.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0020
Foto: Fullsatt storsal hos Microsoft i Bjørvika.

 

AI vil påvirke fremtidens arbeidsplass

Christopher Frenning, NTO i Microsoft Norge, åpnet dagen med å dele statistikk fra 2024 Work Trend Index, en undersøkelse gjennomført av LinkedIn og Microsoft. Den viser at svært mange ansatte ønsker seg AI på jobben - og de kommer ikke til å vente på arbeidsgiveren. Svært mange ansatte i alle aldersgrupper har nå med seg egne AI-verktøy på jobben, for eksempel private abonnement på ChatGPT. En skremmende utvikling er at samtidig sier 68% av ansatte at de har for mye å gjøre, og nesten halvparten av oss føler seg utbrent.

En stor utfordring for mange virksomheter blir å holde på ansatte og kompetanse. 79% av ledere sier at satsing på AI er helt nødvendig - men hele 60% har ingen plan eller visjon for å implementere det. I følge rapporten er det viktig for arbeidsgivere å engasjere såkalte "Power Users" som har tatt AI i bruk, og som er villige til å eksperimentere med AI på mange ulike måter. Det er viktig å komme i gang med AI på jobben!

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0012
Foto: Christopher Frenning, NTO i Microsoft, holder foredrag om hvordan AI vil påvirke arbeidsplassen.

 

Puzzlepart hjelper kundene med å ta i bruk Power Platform

Vår CEO Steffen Norby fortalte om hva Power Platform er, og hvordan Puzzlepart jobber for å bistå kundene med å ta i bruk og forvalte gode verktøy for å bygge automatisering, rapporter og forretningsapper. Steffen delte litt om Puzzleparts tilnærming, som har sterkt fokus på kompetanse og endringsledelse, og ikke minst solid arbeid med planlegging av løsninger fra idearbeid til langsiktig forvaltning.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0031-RedigerFoto: Steffen Norby, CEO i Puzzlepart, holder et innlegg om Power Platform og deler eksempler på hvordan man kan oppnå gevinster med automatiserte prosesser. 

 

Gevinstrealisering krever styrt endring

Reidun Manger, ledelsesrådgiver i Metier, delte erfaringer fra arbeid med gevinstrealisering i store virksomheter. Hennes budskap var at endringsledelse er helt nødvendig for å lykkes. Manglende porteføljestyring, svakt eierskap fra ledelsen og endringsprosesser som ikke får lederstøtte er gjengangere som ofte hindrer gevinstrealisering i teknologiprosjekter.

Reidun understreket at forståelse er viktig for å skape mestring, og at det er nødvendig å delta på hele reisen fra å ikke kunne noe til å gradvis oppnå mestring gjennom læring og erfaringsbygging.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0042
Foto: Reidun Manger, Ledelsesrådgiver i Metier, holder foredrag om viktigheten av endringsledelse for å oppnå gevinster. 

 

Kundeerfaringer fra innføring av Copilot

Norges forskningsråd og Hydro er to kunder som vi har jobbet lenge med, og begge er i ferd med utrulling av Microsoft Copilot - Microsofts løsning for kunstig intelligens på arbeidsplassen - i egen organisasjon. Det var svært interessant å høre hvordan det gjøres i to svært forskjellige virksomheter - Norges forskningsråd har ca 370 ansatte mens Hydro har 32000.

Jim Leine, leder for Digital Arbeidsplass i Norges forskningsråd, trakk fram hvor viktig det er med god planlegging og forberedelser før innføring av Copilot. I Forskningsrådet ønsker de å ha god kontroll over Copilot, og ingen ansatte får lisen på Copilot før de har gått på kurs og lært seg grunnleggende bruk. Skal offentlig sektor klare å nå målet om at 80% av offentlig sektor skal bruke kunstig intelligens, må alle gjøre sitt. Han takket Puzzlepart for et godt samarbeid.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0055-Rediger
Foto: Jim Leine, Leder for Digital Arbeidsplass i Norges Forskningsråd, deler erfaringer fra utrulling av Copilot. 

 

Daniel Needlestone, pedagogisk rådgiver i Puzzlepart, er ansvarlig for ambassadørnettverket i Hydro som gradvis tar i bruk Copilot gjennom en serie webinarer, møter og kurs. Han fortalte hvordan dette blir gjennomført i form av ukentlige sesjoner med fokus på de ulike verktøyene i Microsoft 365 som Office-produktene og Microsoft Teams. Daniel fortalte at selv om flere av deltakerne ikke brukte Copilot veldig mye, følte de likevel at de fikk verdi ut av verktøyet.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0069
Foto: Daniel Needlestone, Endringsleder og pedagog i Puzzlepart, forteller om Hydro sine erfaringer rundt utrulling av Copilot. 

 

Psykologisk trygghet gir gevinster i Multiconsult

I Puzzlepart jobber vi med psykologisk trygghet både på arbeidsplassen og hos kundene våre. Per Gunnar Henriksen, Systemarkitekt og applikasjonsforvalter, Multiconsult, delte erfaringer fra hvordan Multiconsult jobber med psykologisk trygghet i prosjektet "Ny dokument- og samhandlingsplattform." Sammen med Maren Norby, prosjektleder i Puzzlepart, delte de utfordringer og gevinster fra prosjektet. De delte også dette nydelige sitatet som vi er veldig stolte av:

«Kompetanse på M365 kan vi finne flere steder, men vi trenger ikke nikkedukker. Vi velger Puzzlepart fordi dere tør å være ærlige og si ifra til oss når vi går i feil retning»

- Prosjektansvarlig Multiconsult

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0073
Foto: Maren Norby, Prosjektleder i Puzzlepart, og Per Gunnar Henriksen, Systemarkitekt og applikasjonsforvalter i Multiconsult, deler erfaringer rundt arbeid med psykologisk trygghet hos Multiconsult. 

 

Teknologifokus

Fra Microsoft deltok Fredrik Sætre, ekspert på lavkode i Microsoft. Han fortalte hvordan virksomheter kan få en strategisk fordel med lavkode. Han viste at den "gamle" måten å levere IT-systemer via tunge prosjekter, der det lages store løsninger som er "alt for alle", ikke lenger fungerer. Nå handler det om å ta i bruk Microsoft Power Platform for å lage skreddersydde løsninger som leverer nødvendig, strategisk funksjonalitet til få ansatte uten å investere masse tid og penger i store prosjekter.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0106-Rediger
Foto: Fredrik Sætre, Senior teknisk spesialist lavkode i Microsoft, snakker om hvordan en kan oppnå strategisk fordel med lavkode-teknologi.

 

Ole Kristian Mørch-Storstein, CTO i Puzzlepart, delte nyheter og oppdateringer om Microsofts løsninger, med spesielt fokus på AI og Copilot. Han demonstrerte også hvordan Puzzlepart bruker Copilot Studio til å utvikle en AI-løsning som fyller prosjekter i Prosjektportalen med innhold for å spare tid og krefter for prosjektledere.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0147
Foto: Ole Kristian Mørch-Storstein, CTO i Puzzlepart, deler siste oppdateringer og nyheter i Microsoft universet. 

 

Workshops for alle!

Etter lunsj var det duket for hele 4 forskjellige workshops, der deltakerne på forhånd hadde meldt seg på det de ville delta på. Temaene var:

  1. Er du klar for Copilot? I denne workshopen med Rolf Vlietman og Daniel Needlestone, pedagogiske rådgivere i Puzzlepart, lærte deltakerne hva Copilot er, hvordan man kommer i gang og hvordan man sikrer data før alle kollegene slippes løs.
  2. Power Platform - just build it! Deltakerne fikk en grundig gjennomgang i hvordan man får fram fra ide til løsning med Power Platform av workshopledere Jostein Langerud og Petter Skodvin-Hvammen.
  3. Gevinstrealisering og Prosjektstyring. Denne workshopen ble holdt av Reidun Manger og Torbjørn Kågen fra Metier. Deltakerne fikk erfaringsdeling og praktiske verktøy for å lykkes bedre med gevinstrealisering.
  4. Psykologisk trygghet. Puzzleparts Lise Marlen Hansen, pedagogisk rådgiver, og Maren Norby, prosjektleder, gjennomførte praktiske øvelser og diskusjoner for å hjelpe deltakerne med å skape et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø i egen organisasjon.

Ta-kontroll-seminar_060624-0277
Foto: Jostein Langerud, Løsningsarkitekt i Puzzlepart, fasiliterer en hands-on workshop i hvordan man enkelt kan bygge apper i Power Platform.

 

Hvordan få ansatte "AI-ready"?

Stein Wesenberg, forfatteren av boka Praktisk endringsledelse, snakket om hva som må til for å lykkes med å ta i bruk AI. Han gjentok budskapet til flere av foredragsholderne om at nøkkelen er endringsledelse. Han delte 5 tips for å lykkes:

  1. Bry deg om menneskene. Forstå at usikkerhet er en del av reisen.
  2. Snakk om endringen! Normaliser frustrasjon og skap involvering.
  3. Aksepter økt endringstakt. Frustrasjon er greit, men så må vi komme oss videre.
  4. Tren på positiv respons til det nye - unngå negativ respons som skaper utrygghet og fjerner endringsvilje
  5. Skap endringsevne gjennom opplæring og nysgjerrighet. Lek med verktøyet og se ny muligheter.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0310
Foto: Stein D. Wesenberg, forfatter og ekspert på endringsledelse, holder foredrag om hvordan man lykkes med å få ansatte AI-ready, ved hjelp av fem lederteknikker. 

 

Etter foredraget deltok Stein på live-innspilling av en ny episode av PzlPod, Puzzleparts podcast om endringsledelse og brukeradopsjon på Microsofts skyplattform.

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0335
Foto: Stein D. Wesenberg, forfatter og ekspert på endringsledelse, og Rolf Vlietman, Endringsleder og pedagog i Puzzlepart, spiller inn en podcastepisode om hvordan man kan sikre gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi.

 

 

Vil du komme i gang med gevinstrealisering?

Det var tydelig at mange satte pris på en dag med råd og tips om hvordan man kan møte utfordringene og mulighetene som kunstig intelligens og Power Platform tilbyr. Vi deler gjerne erfaringer med flere!

Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe dere med innføring og forvaltning av Microsoft Power Platform og Copilot. Eller for å si det som vår CEO Steffen Norby i sitt innlegg om Power Platform: Vi kan være deres Co-pilot!

 

Ta-kontroll-seminar_060624-0372-RedigerFoto: Daniel Wiese-Møller, Salgsdirektør i Puzzlepart, forteller hvordan vi i Puzzlepart hjelper bedrifter å oppnå gevinster med sine teknologi-prosjekter. 

 

 

 

Tormod Guldvog
Markedsdirektør

portrait-01

John Doe

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget hendrerit metus. Curabitur a diam ultricies, vulputate quam non, aliquet sem. Nulla nisi enim, mollis ut tempus et, pulvinar eu urna. Mauris commodo turpis elit, sed dictum orci pharetra ac.