Skip to content
Bedre prosjektstyring

Verktøy for prosjektstyring

Puzzlepart utvikler to av markedets beste verktøy for prosjektstyring.
Begge løsningene er utviklet i Microsofts skyplattform.

Prosjektportalen

Laget for offentlig sektor og støtter Prosjektveiviseren fra Digitaliseringsdirektoratet. Brukes av et stort antall kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater.

Velg Prosjektportalen hvis dere skal følge Prosjektveiviseren fra Digitaliseringsdirektoratet og ønsker mest mulig funksjonalitet "ut av boksen".

myProjects

Laget for å støtte innføring av egen prosjektmetodikk i virksomheten. Brukes av virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Velg myProjects hvis dere har behov for en løsning som tilpasses til deres prosjektmodell og som kan skreddersys alle typer behov.

Hovedfunksjoner Prosjektportalen

 • Prosjektportalen inkluderer standard oppgavelister, sjekklister og dokumentmaler fra Prosjektveiviseren
 • Avansert konfigurasjonsområde i SharePoint
 • Kan benyttes ut av boksen uten ytterligere konfigurasjon
 • Distribueres gratis via GitHub

Hovedfunksjoner myProjects

 • myProjects tilpasses hver enkelt kunde, og du kan sette opp egne prosjektmodeller
 • Eget datalag som gir bedre rapportering og KPI
 • Full frihet i oppsett av malområder
 • God oversikt over hvem som har tilgang til hva gjennom tilpasset tilgangsstyring

Felles for begge verktøyene

 • Støtter ubegrensede antall prosjekter med ubegrenset antall brukere
 • Er bygd på Microsofts skyplattform med støtte for Dynamics 365, Teams, SharePoint og Power Platform
 • Installeres i kundens egen Microsoft-tenant og gir dermed full kontroll på tilganger, rettigheter og deling
 • Gir klasseledende dokumenthåndtering
 • Integrasjon med Tasks, To-do og Microsoft Planner ut av boksen

Forvaltning for prosjektverktøy

Med Assist får du skreddersydd forvaltning for Prosjektportalen eller myProjects, slik at miljøene og løsningene driftes på en forsvarlig måte. Vi tilbyr service desk, navngitte ressurser og garantert SLA.

Remi_Blom-Ohlsen-6584

Hvorfor trenger vi et prosjektstyringsverktøy?

 • Man lider av at prosjektene startes og gjennomføres på ulike måter
 • Ønsket praksis ligger godt gjemt i et kvalitetssystem som få eller ingen bruker
 • Mye tid går med på å finne frem til riktig informasjon, maler, sjekklister og beslutningsunderlag
 • Uklare roller og ansvar
 • Rapportering av status gjennomføres manuelt og tar mye tid
 • Manglende erfaringsoverføring

Kjenner du deg igjen?

Ta kontakt med oss for å diskutere behov og muligheter.

FAQ

Hva er Prosjektportalen og myProjects?

Hvordan kan Prosjektportalen hjelpe offentlig sektor?

Hva tilbyr myProjects for tilpasning til virksomheter?

Hvilke felles fordeler gir disse verktøyene?

Hvordan sikrer Puzzlepart forvaltning av prosjektverktøyene?

La oss ta en prat!

Jan_Lindset-2316

Prosjektportalen

Jan Lindset
Produktsjef Prosjektportalen

Arne_Rost-4427

myProjects

Arne Røst
Produktsjef myProjects