Skip to content

Kunstig Intelligens - en kilde til forundring, glede, nyskaping og frykt

Lise Hansen
18. januar 2024

Endringsledelse er et hett tema i dagens digitale verden. Teknologiske fremskritt gjøres i rasende fart, og behovet for å «henge med i svingene» krever mer og mer av den enkelte ansatte og bedriften som sådan. Kunstig Intelligens (KI ) har skapt mange overskrifter den seneste tiden og ikke alle er av positive karakter.

Kunstig intelligens på arbeidsplassen_16-9_1200pxBildet er laget av KI på bestilling fra blogg-forfatter, kjekt med KI når du trenger en illustrasjon som du ikke klarer å oppdrive noe annet sted.

 

Selv om vi leser at KI kan bidra til å øke effektiviteten, kvaliteten og innovasjonen i ulike prosesser og tjenester, leser vi også om frykten for at «KI tar over». Vi kan lese motsvar, debattinnlegg og kommentarer fra mange som frykter at deres rolle i organisasjonen skal bli overflødig eller at de kun skal bli en kontrollør av ferdigprosessert informasjon.

KI er allerede både elsket, hatet og fryktet og det er derfor ikke gitt at samtlige ansatte kaster seg over eksempelvis Copilot for Microsoft 365 når det slippes som internt KI-verktøy på arbeidsplassen.

I dette innlegget skal vi se på noen gode prinsipper for digital endringsledelse. Ved etterlevelse kan de bidra til å skape aksept, kunnskap og engasjement blant ansatte både for KI og andre digitale verktøy.

Vi Puzzlepart har mange dyktige endringsledere som kan bistå dere i nettopp deres endringsreise, enten den dreier seg om nye M365 applikasjoner, KI eller andre typer digitale endringsprosjekt. Du kan lese mer om endringsledelse her.

 

Opplevd nytte og opplevd brukervennlighet

Noe av det viktigste innenfor digital endringsledelse er å forstå brukernes behov, motivasjon og barrierer/frykt for å ta i bruk nye systemer og verktøy. Teknologiakseptansemodellen (TAM) (Venkatesh et al, (2003), en teoretisk modell som forklarer hvordan brukere vurderer og adopterer ny teknologi, peker på to hovedfaktorer som påvirker brukernes aksept av et nytt system/verktøy: opplevd nytte og opplevd brukervennlighet.

Teknologiakseptansemodellen (TAM)

Figuren over viser Teknologiakseptansemodellen. Venkatesh et al, (2003)

 

Veldig forenklet kan modellen forklares med at teknologien er den sterkeste påvirkningen på om teknologien tas i bruk, hvor lett teknologien er å bruke har mindre betydning.

Vi kan forklare dette slik: opplevd nytte handler om hvorvidt brukeren tror at systemet vil gi positive resultater i form av eksempelvis økt produktivitet, kvalitet eller lønn. Tror brukeren at dette er et faktum, vil sjansen for at adopsjonen lykkes øke betraktelig.

Det finnes flere faktorer som spiller inn, eksempelvis mestringstro, engstelse og sosial påvirkning, men disse går vi ikke videre inn på nå.

 


 

Synes du endringsledelse, opplæring og teknologi er spennende? Lytt gjerne innom PzlPod, vår helt egen podkast, der vi villig deler av vår kunnskap og er innom nye spennende temaer hver måned.

 


 

Indre motivasjon

Teknologiakseptanse handler også om hvor villig og motivert en er til å ta i bruk et nytt system eller verktøy. Motivasjon er en viktig faktor som påvirker suksessraten for innføring av noe nytt, rett og slett fordi det handler om hva du får ut av verktøyet, i forhold til tiden og energien du er villig til å legge inn for å lære deg bruken av verktøyet.

Motivasjon er ikke noe du enten har eller ikke har. Motivasjon er enten god eller dårlig og den er indre- og/eller ytre styrt. Ytre motivasjon kommer fra belønninger, goder eller frykt for straff, mens indre motivasjon kommer fra din egen interesse og glede ved å gjøre noe. Forskning viser at indre motivasjon kan føre til bedre prestasjoner over tid enn hva ytre motivasjon alene kan. (Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000)

Ved innføring av et nytt system eller verktøy, men også ved innføring av KI i organisasjonen, bør det derfor legges til rette for at de ansatte føler seg autonome, kompetente og inkludert i prosessen da dette bygger oppunder deres indre motivasjon. Når kunnskapen om hvordan og når benytte seg av verktøyet, samt hvorfor og hvordan verktøyet kan være en hjelp i arbeidet er godt etablert, vil ytre motivasjonsfaktorer som for eksempel at oppgaver utføres raskere, kunne bidra til å forsterke ønske om å fortsette bruken.

 

Hva kan en organisasjon gjøre for å øke suksessraten for god og rett bruk av KI hos seg?

Under følger 5 holdepunkter som vi mener bør være grunnmuren:

  1. Dypdykk i de ansattes- og organisasjonens behov: ikke sluntre unna innsiktsjobben! Hva kan være viktige påvirkningsfaktorer for at verktøyet tas i bruk? Gevinster og nytte- hva kan verktøyet tilby som de ansatte verdsetter, trenger eller ønsker seg for å løse sine arbeidsoppgaver? Kartlegg også hva ansatte er engstelige for eller frykter.

  2. Involver de ansatte i testingen og implementeringen. Dette kan bidra til at de får innflytelse, eierskap, tidlig kunnskap og tillit til verktøyet. Vær åpen og lydhør for deres tilbakemeldinger, innspill og eventuelle bekymringer.

  3. Kommuniser tydelig formålet, fordelene og verdiene av systemet til de ansatte. Vis med relevante eksempler hvordan KI kan bidra til å løse daglige arbeidsrelaterte prosesser, problemer og utfordringer. Kommuniser og informer slik at frykt/engstelser som ble avdekket i innsiktsfasen avlives eller minimeres før verktøyet slippes.

  4. Tilby tilstrekkelig opplæring, veiledning og støtte til de ansatte, slik at de kan lære å bruke verktøyet effektivt og trygt.

  5. Skap en positiv og støttende kultur rundt bruk av verktøyet. Oppfordre de ansatte til å dele erfaringer, spørsmål og tilbakemeldinger med hverandre og med ledelsen.

Positive opplevelser for brukerne bidrar til å realisere potensialet som KI og øvrige digitale verktøy har for å skape verdi for organisasjonen, de ansatte og kundene.

 

Kom i gang med kunstig intelligens

KI har kommet for å bli, men det er ledelsen sammen med sine ansatte sin oppgave å definere hvordan og hvilken verdi, nytte og plass verktøyet skal utgjøre for sin bedrift.

Skal din bedrift ta i bruk Copilot for Microsoft 365, men kunne tenke dere en partner å sparre med på veien? Da tar vi i Puzzlepart gjerne en prat for å bidra med teknisk rådgivning og med erfarne endringsledere som kan bistå med en sømløs og god endrings- og adopsjonsprosess

 

 

Lise_Hansen_Workshop_Endringsledelse_400px

Blogg

Endringsledelse - brukeradopsjonens beste venn 

Hvordan god kommunikasjon, etablerte ambassadørnettverk og menneskelig fokus kan drive vellykket brukeradopsjon og positiv endring i din organisasjon.

Les artikkelen her

 

 

Kilder:
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000)
Venkatesh et al, (2003)

 

Lise Hansen
Pedagogisk rådgiver

portrait-01

John Doe

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget hendrerit metus. Curabitur a diam ultricies, vulputate quam non, aliquet sem. Nulla nisi enim, mollis ut tempus et, pulvinar eu urna. Mauris commodo turpis elit, sed dictum orci pharetra ac.