Skip to content

Psykologisk trygghet: 5 gevinster dere bør realisere

Tormod Guldvog
16. mai 2024

Den moderne arbeidsplassen preges av konstante endringer og utfordringer, særlig når det gjelder innføring av ny teknologi. Psykologisk trygghet er en kritisk faktor for å sikre suksessfulle endringsprosesser og teknologiimplementering. Fokus på psykologisk trygghet kan føre til helt konkrete gevinster.

Psykologisk trygghet handler om å skape et arbeidsmiljø der ansatte føler seg trygge nok til å ta risiko, komme med innspill og innrømme feil uten frykt for negative konsekvenser. Kollega Maren Norby har tidligere skrevet om hvorfor psykologisk trygghet er viktig for å skape effektive team.

 

Hvorfor er psykologisk trygghet viktig?

Psykologisk trygghet fremmer åpenhet og ærlighet, noe som er kritisk for innovasjon og effektivitet. Et miljø der ansatte kan dele ideer og utfordringer uten frykt for kritikk, fører til bedre problemløsning og produktivitet.

Dette er spesielt relevant når man skal begynne å bruke nye digitale arbeidsflyter og verktøy, som for eksempel Microsoft 365, Power Platform eller Copilot og kunstig intelligens generelt.

Mangel på psykologisk trygghet kan føre til at ansatte holder tilbake verdifulle forslag og unngår ting som de føler innebærer risiko, noe som vil hindre innovasjon og forbedring. Et støttende arbeidsmiljø motvirker dette, og kan øke både engasjement og effektivitet.

 

PzlFriday_Sep2022-2

 

5 gevinster som psykologisk trygghet kan gi dere

 1. Økt innovasjon og kreativitet
  Ansatte som føler seg trygge, kan i større grad tenke nytt og utfordre etablerte prosesser og dermed bidra til positiv endring og utvikling i virksomheten

 2. Bedre teamdynamikk og samarbeid
  Et miljø med høy psykologisk trygghet fremmer åpen kommunikasjon og tillit mellom teammedlemmer. Det styrker samarbeidet og gjør teamet mer effektivt.

 3. Mer engasjement og høyere motivasjon blant ansatte
  Trygghet øker ansattes tilfredshet på jobben, noe som også kan bidra til å redusere turnover og fravær, samtidig som det forbedrer produktiviteten.

 4. Raskere og mer effektiv teknologiimplementering
  I et trygt miljø der det er rom for å lære og gjøre feil, kan kolleger raskere tilpasse seg nye teknologier som Microsoft 365 og Copilot. Dette øker sannsynligheten for en vellykket implementering og utnyttelse av teknologien.


 5. Reduserte konflikter og lavere stressnivå
  Åpenhet om utfordringer og problemer reduserer misforståelser og konflikter i arbeidshverdagen. Det bidrar til et sunnere arbeidsmiljø og reduserer stress blant de ansatte.

 

Sammenhengen mellom psykologisk trygghet og teknologiadopsjon

Når virksomheter skal ta i bruk ny teknologi, er det en viktig forutsetning at ansatte tør å utforske og feile. Psykologisk trygghet letter denne prosessen, og kan dermed øke suksessraten for implementering av nye digitale verktøy.

Dette vil ha direkte påvirkning på organisasjonens evne til å realisere potensielle gevinster.

 

Praktiske tiltak for å øke psykologisk trygghet ved innføring av Microsoft 365

 • Åpen dialog: Involver ansatte tidlig og lag gode arenaer for dialog, og arranger Q&A-sesjoner for å redusere usikkerhet.
 • Rollemodeller: Lederne må aktivt bruke de nye verkttøyene, og spre en positiv holdning slik at kollegene får lyst til å delta på endringsreisen.
 • Opplæring og støtte: Tilby passede opplæringsprogrammer til alle ansatte som berøres av endringen, og lag dedikerte støtteteam som kan redusere motstand og styrke kompetansen til de ansatte.

Å styrke psykologisk trygghet kan altså øke sjansene for vellykket teknologiimplementering, og realisere betydelige gevinster i form av forbedret samhandling og effektivitet.

 

Les mer om hvordan Puzzlepart hjelper kunder med endringsledelse og innføring av Microsoft 365, Power Platform og Copilot.

 

 

Tormod Guldvog
Markedsdirektør

portrait-01

John Doe

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget hendrerit metus. Curabitur a diam ultricies, vulputate quam non, aliquet sem. Nulla nisi enim, mollis ut tempus et, pulvinar eu urna. Mauris commodo turpis elit, sed dictum orci pharetra ac.