Skip to content
Et intranett for vekst

Microsoft Viva og intranett

Et intranett er det viktigste verktøyet dere har til å dele informasjon, samarbeide og kommunisere med hverandre i virksomheten. Intranettet er minst like relevant i 2024. Moderne intranett er effektive, samlende og tilgjengelige løsninger som "syr sammen" kommunikasjonskanalene i en organisasjon. 

I Puzzlepart har vi bygd intranett for mange kunder i ulike bransjer, fra små organisasjoner til store, internasjonale konsern.

Et godt intranett bør være:

 • Engasjerende: Det skal motivere og inspirere ansatte, gi gode mulighet til å gi tilbakemeldinger og delta i samtaler, og fremme en positiv organisasjonskultur.
 • Effektivt: Ansatte må raskt finne det de trenger av informasjon og verktøy for å utføre arbeidsoppgavene sine og holde seg oppdatert på nyheter og hendelser.
 • Oppdatert: Informasjonen på intranettet må vedlikeholdes, redigeres, oppdateres - og slettes når det er utdatert. Dette skaper et troverdig intranett som blir kilde for god samhandling.
Puzzlepart Intranett

Hva kan et moderne intranett hjelpe oss med?

Microsofts 365 er en unik samling av skytjenester som åpner for helt nye måter å samarbeide på.

Noen av de viktigste funksjonene i et moderne intranett, er:

Avansert søk og gjenfinning

Kraftige og brukervennlige søkeverktøy som raskt finne det ansatte trenger av relevant informasjon, personer og dokumenter.

Effektiv kommunikasjon

Enkel og intuitiv tilgang til nødvendig informasjon i form av nyheter og artikler, personalhåndbøker, retningslinjer, bedriftsinformasjon og avdelingssider på intranettet.

Mobilitet

Gjør funksjoner og innhold tilgjengelig på mobile enheter slik at ansatte har tilgang til intranettet hvor som helst, når som helst.

Kunnskapsdeling

Områder for å dele kunnskap og ideer, som interne fora, diskusjonsgrupper, og samarbeidsområder for prosjektarbeid. Dette skaper økt samhandling og fremmer innovasjon.

Personalisering og brukertilpasning

Intranettet må tilpasses individuelle preferanser og arbeidsoppgaver, for eksempel i form av tilpassede nyhetsstrømmer, varslinger og dashbord med relevant innhold.

Selvhjelp og brukerstøtte

Gi rask tilgang til opplæringsressurser, veiledninger og brukerstøtte for å hjelpe ansatte med å løse vanlige problemer på egen hånd.

Hva er viktige verktøy i et moderne intranett?

Microsofts 365 er en unik samling av skytjenester som åpner for helt nye måter å samarbeide på.

Noen av de viktigste funksjonene i et moderne intranett, er:

Viva Engage

Viva Engage

Kulturbygging og sosial samhandling
Med Viva Engage (tidligere Yammer) blir det enklere å samarbeide, og dele ideer og kunnskap på tvers. Dette skaper et digitalt fellesskap der alle kan bidra. Dette er viktig for å styrke sosial kommunikasjon og fellesskap i organisasjonen.

Viva Connections

Viva Connections

Alt på ett sted
Viva Connections samler alt ansatte trenger på ett sted, og gjør intranettet tilgjengelig i Teams. Det gjør det enklere å navigere i hverdagen, spare tid og holde seg oppdatert, alt integrert med de Microsoft-verktøyene de allerede bruker.

SharePoint

Microsoft SharePoint

Informasjonshub for organisasjonen
SharePoint er et kraftig verktøy for publisering av nyheter og artikler, dokumenthåndtering og samarbeid. Det forenkler prosjektarbeid og gir ansatte et intuitivt rom for å organisere, finne og jobbe sammen på dokumenter og ressurser.

Microsoft Stream

Microsoft Stream

Sentralisert plattform for videoinnhold
Microsoft Stream gjør det lett å håndtere og dele videoinnhold internt. Det er en effektiv måte å spre opplæringsmateriale og interne kunngjøringer på, og engasjerer ansatte med visuelt innhold.

Et godt intranett legger til rette for god bruk av alle disse verktøyene. Intranettet kan også integreres mad andre verktøy i Microsoft-plattformen, eller med relevante tredjepartsverktøy. Moderne intranett gir også god støtte til effektiv samhandling i Microsoft Teams

Strategier for et vellykket intranett

 • Intranett som plattform for offisiell informasjonsformidling
  Formålet er å skape effektiv formidling av kommunikasjon fra ledelsen og på tvers av organisasjonen. SharePoint fungerer godt som et verktøy for å bygge personalhåndbøker, retningslinjer, avdelingsinformasjon og lignende, mens Teams blir et verktøy for å dele informasjon, skape dialog og samhandling.
 • Intranett som plattform for den åpne samtalen på tvers
  Her er det fokus på å skape engasjement og involvering på tvers av organisasjonen. Teams brukes som offisiell arbeidsflate og informasjonskanal i avdelinger, prosjekter og grupper i virksomheten, mens Viva Engage utnyttes som kanal for uformell dialog og sosial samhandling.
 • Intranett som plattform for å få jobben gjort
  Her handler det om å skape framdrift og jobbe mest mulig effektivt med skytjenestene for å skape produktivitet. Tasks by Planner gjør det enkelt å fokusere på arbeidsoppgaver, mens dokumenthåndtering og avansert gjenfinning gjør det enklere å fortsette å jobbe der du slapp i går. Power Apps og Power Automate gjør det mulig å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser.

Disse strategiene er ikke eksklusive. Gode intranett har elementer av alle disse strategiene for å skape en helhet som passer organisasjonens behov.

Hvorfor skal Puzzlepart levere intranettet deres?

I Puzzlepart er vi spesialister på å lage gode, brukervennlige intranett i Microsofts skyplattform. Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen SharePoint, Teams, Viva Engage og Power Platform. Vi har en veletablert leveransemodell for intranett. Hovedleveransene er:

 • Innsikt og analyse: Vi kartlegger brukerbehov, forretningsmål og utfordringer, og gir anbefalinger på strategi, struktur og design som passer best for ditt intranett. Vi bruker workshops som arbeidsteknikk, og benytter også elementer fra tjenestedesign og innholdsstrategi.
 • Implementering og tilpasning: Vi bygger intranettet med moderne og brukervennlige funksjoner, og sørger for at det er integrert med andre Microsoft-tjenester og systemer du bruker. Vi bistår med støtte til innholdsplanlegging og kanalstrategier, og opplæring av redaktører og innholdsprodusenter.
 • Forvaltning og kontinuerlig forbedring: Vi støtter dere over tid med å drifte, vedlikeholde og utvikle intranettet videre, og bistår med opplæring, veiledning og support. Vi rådgir på bruk av nye muligheter som kommer til plattformen, som for eksempel Copilot.

Puzzlepart er en erfaren Microsoft Partner. Vi har fornøyde kunder i ulike bransjer og sektorer, og vi kan vise deg flere eksempler på intranett vi har laget. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å lage et godt intranett for dere.

FAQ

Hva er et moderne intranett?

Hvordan kan Microsoft Viva forbedre vårt intranett?

Hvilke hovedfunksjoner har et moderne intranett?

Hvordan sikrer Puzzlepart at intranettet forblir relevant og nyttig?

Hva er fordelene med å ha et intranett integrert i Microsofts skyplattform?

Ta kontrollen over intranettet i Microsoft 365 med proaktiv forvaltning

Med vår unike forvaltningstjeneste, Assist, hjelper vi deg å ta kontroll over intranett i SharePoint og Microsoft 365. Vi bistår med teknisk og praktisk rådgivning, innholdsforvaltning, feilretting, opplæring og teknisk forvaltningsstøtte med andrelinje support.

Kim_Are_Jakobsen
Elsa_Naumann

Trenger dere hjelp til Microsoft Viva og intranett?


Elsa Näumann

Seniorrådgiver og kulturminister