Skip to content

Microsoft Viva Engage: Dyrk engasjement, tilknytning og kultur

Få bedre engasjement, samarbeid og kultur Microsoft Viva Engage. Viva Engage er en sentral del av Microsoft Viva-suiten, og gir bedriften deres mulighet til å bygge en sterk organisasjonskultur, forbedre kommunikasjonen og øke medarbeiderengasjementet.

Puzzlepart har omfattende ekspertise innen Microsoft-teknologier for samhandling, og hjelper dere med å realisere mulighetene som Viva Engage tilbyr.

Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Engage: Den ultimate løsningen for medarbeiderengasjement

Microsoft Viva Engage er den fremste plattformen for å styrke teamsamarbeid og organisasjonskultur. Den tilbyr verktøy for intern kommunikasjon, kunnskapsdeling og bygging av en blomstrende digital arbeidsplass.

Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Engage: Den ultimate løsningen for medarbeiderengasjement

Microsoft Viva Engage er den fremste plattformen for å styrke teamsamarbeid og organisasjonskultur. Den tilbyr verktøy for intern kommunikasjon, kunnskapsdeling og bygging av en blomstrende digital arbeidsplass. Viva Engage er en del av Microsoft 365-plattformen.

Har dere Workplace fra Meta i dag? Den løsningen skal legges ned. Vi hjelper dere med å bytte fra Workplace til Viva Engage.

Nøkkelfunksjoner i Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Engage tilbyr dere en rekke uunnværlige funksjoner:

  • Personalisert innhold: Gi skreddersydd informasjon til hver enkelt ansatt basert på deres rolle og interesser.
  • Sømløs integrasjon: Få enhetlig kommunikasjon gjennom integrering med Microsoft Teams.
  • Analyse: Få innsikt i medarbeiderengasjement.

Fordeler dere oppnår ved å implementere Microsoft Viva Engage

Forbedret kommunikasjon: Viva Engage skaper et sentralt knutepunkt for åpen kommunikasjon på tvers av alle organisasjonsnivåer.

Økt engasjement: Hold de ansatte aktivt involvert med personalisert innhold og interaktive funksjoner.

Forbedret samarbeid: Sømløs integrasjon med Microsoft Teams baner vei for mer effektivt teamarbeid.

Datadrevet innsikt: Få tilgang til verdifulle data om medarbeiderengasjement og innholdets effektivitet.

Sterkere kultur: Dyrk en robust organisasjonskultur forankret i en følelse av tilhørighet og fellesskap.

FAQ

Hva er Microsoft Viva Engage?

Hvordan vil Viva Engage styrke organisasjonskulturen deres?

Kan dere integrere Viva Engage med andre Microsoft-produkter?

Hvilke fordeler oppnår dere ved å bruke Viva Engage for medarbeiderengasjement?

Hvordan støtter Viva Engage en digital arbeidsplass?

Hvordan kan Puzzlepart hjelpe kunder med å bruke Viva Engage?

Microsoft Viva Engage er en robust plattform som revolusjonerer medarbeiderengasjement og intern kommunikasjon. Den tilbyr et sentralt knutepunkt for sømløs kunnskapsdeling, levering av personalisert innhold og interaktivt samarbeid, samtidig som den gir verdifull innsikt og styrker organisasjonskulturen.

Elsa Naumann | Seniorrådgiver og kulturminister i Puzzlepart

La oss ta en prat!

Elsa Näumann

Seniorrådgiver og kulturminister