Skip to content

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Når du bruker nettstedet vårt og/eller er i kontakt med oss for å bestille tjenester, kurs eller lignende, vil vi behandle personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er Puzzleparts Administrende direktør.

rodolfo-cuadros-WNk-f-TnZDw-unsplash(1)

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å kunne gi deg best mulig oppfølging på en effektiv og praktisk måte. Dette er en oversikt over hvilke opplysninger vi kan behandle om deg:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Fakturaadresse
 • Gateadresse
 • IP-adresse
 • Kontonummer 

Personopplysningene benyttes i disse sammenhengene:

 • Behandle bestillinger av tjenester, kurs og/eller tilhørende produkter.
 • Sende ut informasjon, invitasjoner til events/kundeseminarer, kurs, nyhetsbrev og markedsføring.
 • Påmelding til kurs, webinarer, brukerforum og andre arrangementer.
 • Gi svar på henvendelser vi mottar.
 • Rekruttering til ledige stillinger. Her vil vi samle inn flere personopplysninger enn de som er nevnt over. Det kan være søknad, CV, attester/vitnemål, personlighets-/evnetester, interne vurderinger, intervjureferater, bakgrunnssjekker og referanser.

For å samle informasjon om bruken av Puzzlepart.com benytter vi informasjonskapsler (cookies). Les mer om cookies nederst i teksten.


Utlevering av personopplysninger til andre (databehdandleravtaler)

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen f.eks. regnskapsloven. Vi bruker databehandlere og deres verktøy til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Microsoft Dynamics (ERP-system). Dette brukes for Assist-tjenester og påmelding til arrangementer, kurs osv. Opplysningene brukes til å administrere påmeldinger og evaluering av arrangementet, og til å invitere til nye kurs og drive markedsføring.
 • Microsoft 365 (kundeundersøkelser). Vi gjennomfører vanligvis anonyme kundeundersøkelser, men kan også be om personopplysninger på noen for å kunne følge opp svar og be om evaluering.


Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Unntak fra dette er når annet lovverk pålegger oss å beholde opplysningene. Vi har egen sletterutine som forklarer hvordan data skal slettes for de ulike verktøyene som vi bruker. For enkelte typer behandling av personopplysninger, hvor tredjepart ikke er involvert beholder vi opplysningene i følgende tidsperiode:

 • Ved rekruttering lagres opplysningene inntil rekrutteringsprosess er avsluttet, eller samtykke trekkes tilbake.
 • Ved generelle henvendelser til oss lagres opplysningene inntil samtykke positivt trekkes tilbake. Behandlingen er basert på en interesseavveining i relasjon til senere henvendelser og/eller ytterligere henvendelser på samme tema.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene som Puzzlepart behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet (dvs. du kan få utlevert personopplysningene om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsted: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Puzzlepart. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.


Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no.


Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen i denne teksten. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.


Informasjonskapsler (cookies)

Puzzlepart.com benytter cookies, for å gi deg den mest relevante opplevelsen ved å huske dine preferanser og gjentatte besøk. Det betyr at nettleseren din lagrer en liten tekstfil på maskinen din, som inneholder informasjon som kan bli brukt til statistikk og personalisering av innhold. Vi er pålagt gjennom lov å informere deg om dette. Cookies medfører ingen sikkerhetsrisiko. Det er mulig å slå av denne funksjonen i nettleseren gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Endring i samtykke av bruk av cookies kan medføre begrensninger i brukergrensesnittet, som f.eks. innlogging i våre tjenester.