Skip to content
Bedre samhandling

Bedre samhandling med Microsoft 365

Samhandling handler om mennesker og gode prosesser. Men det handler også om forankring, kommunikasjon og god teknologianvendelse. I Puzzlepart har vi jobbet med samhandling med Microsoft-teknologi siden starten i 2008.

 Det er viktigere enn noen gang å jobbe sammen på gode måter, og sikre at kollegene våre mestrer verktøyene vi bruker til å løse oppgavene våre med hver eneste dag. Lær å bruke SharePoint og Teams til å lage og dele dokumenter, delta i videomøter, og snakke sammen effektiv på mange ulike måter.

Riktig verktøy er halve jobben

Men forankring, eierskap, teknologiforståelse og mestring er minst like viktig for å lykkes med digitalisering.

Skal vi lykkes med å ta i bruk ny teknologi og skape sterkere samarbeid, må vi sette menneskene i stand til å bruke den gjennom god brukeradopsjon og endringsledelse. Vi må skape bevissthet og ønske om å endre arbeidsvaner for at innføring av ny teknologi skal gå bra og for at samhandlingen faktisk blir bedre.

Derfor jobber vi mye med endringsledelse for innføring av Microsoft-teknologi. Det er vi i Puzzlepart spesialister på!

PzlPeeps_GT5_102023--2

Hvordan kommer vi i gang med effektiv samhandling?

De viktigste verktøyene for god samhandling i Microsoft-skyen, er:

Microsoft Teams

Teams

For samtaler og gruppediskusjoner

Alle møter, samtaler og dokumenter på samme sted - hele tiden.

 • Få raskt tak i kolleger ved å tagge dem med "@"
 • Få rask tilgang til dokumenter du jobber med
 • Følg med på diskusjoner i ulike grupper og avdelinger
 • Øk kompetansedeling i hele organisasjonen

Microsoft Teams har satt en ny standard for hvordan vi jobber sammen i team, prosjekter, avdelinger og på tvers av hele organisasjonen - og selvsagt hvordan vi samhandler med eksterne brukere.

SharePoint

SharePoint

For sikker lagring og deling

Få orden på dokumentene ved å skape en bedre kultur for samarbeid og deling.

 • Sikker lagring av dokumenter
 • Lister og datainnsamling, også fra web
 • Publiser veiledninger og håndbøker for ansatte
 • Nyheter og nyhetsbrev med målgruppestyring

SharePoint gir ansatte et sentralt sted å opprette nettsteder, samarbeide på prosjekter og administrere informasjon. SharePoint støtter avansert dokumenthåndtering og sikker deling med eksterne brukere.

Viva Engage

Viva Engage

Ditt sosiale nettverk

Det er viktig å skille de ulike kommunikasjonskanalene i en bedrift slik at vi får det roligere rundt oss.

 • Opprett ulike grupper for ulike interesser i organisasjonen
 • Lag annonseringer som alle ansatte ser
 • Bruk Engage til å skryte av ansatte og spre gode "vibber"
 • Del situasjoner fra arbeidsdagen med kolleger

Viva Engage er organisasjonens sosiale nettverk, og tilrettelegger for både faglig, jobbrelatert og sosial kommunikasjon. Det kan opprettes mange ulike samfunn som har ulik fokus og ulike medlemsgrupper.

Power Platform

Power Platform

For omforente arbeidsprosesser

Det er på tide å si farvel til store Excel-ark og lagring av kontaktinformasjon i Outlook.

 • Bygg Power Apper på toppen av SharePoint eller Dataverse
 • Utnytt kraften i allerede eksisterende apper i Dynamics 365 CE-universet
 • Skap bedre arbeidsflyter gjennom Power Automate
 • Visualiser og analyser data med Power BI

Power Plattformen gir dere mulighet til å strukturere viktige data og få en omforent arbeidsprosess. Samarbeid om viktige data i apper eller opprett flyter som gjør manuelle prosesser enklere og del de videre med kolleger.

Hva er god samhandling?

 • Å ha god arbeidsflyt
 • At man finner det man trenger på en rask og trygg måte
 • Å kunne jobbe samtidig i dokumenter samtidig som man kan kommunisere i møte eller chat
 • Å kunne ta raskere avklaringer og beslutninger
 • Alt i en plattform
 • God kanalstruktur med definerte arbeidsområder
 • Omtale kollegaer, team eller kanaler for enkel varsling av nye hendelser
 • Tilrettelegging for fleksibelt arbeid
 • Oppgavehåndtering
 • Hybrid arbeidshverdag

Hvordan hjelper Puzzlepart kundene med å samhandle bedre?

Workshops

Forstå hva kunden driver med, hvordan ansatte jobber, hvilke ønsker har de for bedre samhandling, og hvordan oppdraget kan løses.

Innsiktsarbeid

Kartlegge arbeidsprosesser, dokumentflyt, organisasjonsstruktur og kultur. Se på bruk av fagsystemer og hva som eventuelt kan erstattes eller integreres.

Forankring

Skape eierskap og forståelse for hvordan endring av arbeidsvaner vil påvirke organisasjonen. Sikre at ledelse er med på endringen som skal skje.

Kommunikasjon

Passe på at alle er informert om hva som skal skje, hva de kan forvente og hvordan de kan forholde seg til endringene. Kommunisere tidsperspektiv tydelig.

Ambassadørnettverk

Sikre at man har gode digitale medspillere som ønsker å hjelpe kolleger med å mestre den nye teknologien og utvikle den digitale kompetansen i organisasjonen

Kompetanseheving og opplæring

E-læring, kurs fysisk eller digitalt, webinarer, Q&A-sesjoner, gamification

Forsterkning og oppfølging

Sikre at endringene vedvarer, og at alle ansatte føler at de har fått tilstrekkelig oppfølging

Psykologisk trygghet

Vi skaper rom for samarbeid i gode team gjennom respekt, åpenhet og ærlighet.

 Les mer >

Anniken_Olsen-7075

Proaktiv forvaltningstjeneste for Microsoft 365

Vi tilbyr skreddersydd forvaltning med teknisk administrasjon og proaktiv endringsledelse.
Vi tilpasser forvaltningen til deres behov.

FAQ

Hva er Microsoft 365 og hvordan kan det forbedre samhandlingen i vår organisasjon?

Hvilke verktøy i Microsoft 365 bidrar til bedre samhandling?

Hvordan tilnærmer Puzzlepart seg innføring av Microsoft 365 i en organisasjon?

Hva innebærer proaktiv forvaltning av Microsoft 365?

Hvordan skaper Puzzlepart psykologisk trygghet i team gjennom Microsoft 365?

Proaktiv forvaltningstjeneste for
Microsoft 365

Vi tilbyr skreddersydd forvaltning med teknisk administrasjon og proaktiv endringsledelse.
Vi tilpasser forvaltningen til deres behov.

Anniken_Olsen-7075

Bli inspirert:

Foto: Møller Mobility Group, fotograf: Kilian Munch
Kundecase

Slik fikk Møller Mobility Group kontroll på Microsoft Teams

Les om hvordan Møller Mobility Group styrket samhandlingen med Microsoft Teams og forbedret digitale prosesser i bilbransjen med Puzzlepart på laget.

Petter og Remi tommel opp
Kundecase

Teams for tilllitsvalgte i Tekna

Økt digital samhandling, minimal administrasjon og enkel tilgang til interne løsninger og informasjon, med Microsoft Teams.

Stian Grepperud og Cecilie Søeberg presenterer
Blogg

Psykologisk trygghet gir effektive team

Psykologisk trygghet handler om å etablere hensiktsmessige gruppenormer, og kan sies å være den viktigste faktoren for et velfungerende team.

DGI kundecase Teams Truls
Kundecase

DGI Ambassadørnettverk

Hvordan jobbe med brukeradopsjon og endringsledelse for ambassadører i Microsoft 365

PzlBlend_2022-5781
Blogg

Kompetanseheving

Hvordan sette organisasjoner i stand til å bruke teknologi på riktig måte

Lise kickoff
Blogg

Endringsledelse

Brukeradopsjonens beste venn

Daniel_WM-7909

La oss ta en prat!


Daniel Wiese-Møller

Salgsdirektør