';
Image module
NORGES LEDENDE MICROSOFT 365 - MILJØ

PUZZLEPART

Vi hjelper kunder med å ta i bruk ny teknologi gjennom tjenester som strekker seg fra forretningskartlegging, utrulling og brukeradopsjon til tekniske løsningsleveranser og levende forvaltning. Vi leverer alltid i tverrfaglige team med tung kundeinvolvering.

PUZZLEPART

PROSJEKTPORTALEN

Prosjektportalen er en fullstendig løsning for prosjekt- og porteføljestyring.
Portalen er basert på Difis Prosjektveiviser og er spesielt tilrettelagt for norske forhold. Løsningen egner seg godt både for offentlig og privat sektor.

Prosjektportalen er gratis, har alltid vært det og kommer alltid til å forbli det.

VI TILBYR EN REKKE ULIKE

TJENESTER

Rådgivning og analyse
Strategi, endringsledelse og brukeradopsjon
SKYREISEN OG MIGRERING
Kartlegging, veiledning og gjennomføring
ASSIST 365
Spesialistkompetanse på speed-dial
TILPASNINGER OG INTEGRASJONER
Når plattformen skal støtte prosessene dine