Skip to content
Endringsledelse

Endringsledelse skaper mestring

Riktig verktøy er halve jobben, sies det. Men forankring, eierskap, teknologiforståelse og mestring er minst like viktig. Skal vi lykkes med å ta i bruk ny teknologi, må vi sette menneskene i stand til å bruke den. Det er vi i Puzzlepart spesialister på!

Steffen Norby og Michael Jacobs

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse handler mye om kompetanse og menneskelig innsikt. Derfor har vi et eget team med pedagoger og sertifiserte endringsledere som vet hva som skal til for å lykkes med ny teknologi.

Organisasjoner er ikke maskiner, men summen av menneskene som jobber der. Skal vi skape gode, varige endringer, må vi ha fokus på både det som skal endres, og de som skal leve med endringen må ha lyst til å være med på den.

Lesestoff om endringsledelse:

Slik fikk Møller Mobility Group kontroll på Microsoft Teams

Slik fikk Møller Mobility Group kontroll på Microsoft Teams

Daniel Wiese-Møller

Bilbransjen «som man kjenner den» har mildt sagt vært i endring de siste årene. Med pandemi, krig, dyrtid, og andre elementer som påvirker...

Kunstig Intelligens - en kilde til forundring, glede, nyskaping og frykt

Kunstig Intelligens - en kilde til forundring, glede, nyskaping og frykt

Lise Hansen

Endringsledelse er et hett tema i dagens digitale verden. Teknologiske fremskritt gjøres i rasende fart, og behovet for å «henge med i svingene»...

Workplace legges ned juni 2026

Meta legger ned Workplace. Hva nå?

Tormod Guldvog

Meta har annonsert at de legger ned Workplace, en sosial plattform som ga bedrifter en variant av Facebook for internt bruk. Dette gjør at mange nå...

Workshop med ambassadørnettverk

Endringsledelse – brukeradopsjonens beste venn

Lise Hansen

Hvordan skaper vi positiv endring? Mange får stadig vekk utdelt nye digitale verktøy på jobben. Hvordan får vi eierne av de nye verktøyene til å se...

Kunstig intelligens i kommunal sektor: Gevinster og veien videre

Kunstig intelligens i kommunal sektor: Gevinster og veien videre

Tormod Guldvog

I Puzzlepart hjelper vi mange offentlige kunder med å samhandle bedre og utnytte Microsofts skyteknologi til å skape mer effektive arbeidsprosesser....

Daniel Wiese-Møller, Salgsdirektør i Puzzlepart, forteller hvordan vi i Puzzlepart hjelper bedrifter å oppnå gevinster med sine teknologi-prosjekter

Mange ville lære om AI, Power Platform og gevinstrealisering

Tormod Guldvog

Hvordan hente ut gevinster fra kunstig intelligens og Microsofts skytjenester? Torsdag 6. juni arrangerte Puzzlepart "Ta Kontroll 2024!", et heldags...

Psykologisk trygghet: 5 gevinster dere bør realisere

Psykologisk trygghet: 5 gevinster dere bør realisere

Tormod Guldvog

Den moderne arbeidsplassen preges av konstante endringer og utfordringer, særlig når det gjelder innføring av ny teknologi. Psykologisk trygghet er...

ProSci og ADKAR

Vi benytter elementer fra ulike metoder, blant annet ProSci som er Microsofts anbefalte modell for endringsledelse i tilknytning til Microsofts skyplattform. En grunnstein i ProSci er den såkalte ADKAR-modellen. Formålet er å skape vellykket endring gjennom å utføre tiltak som skape forståelse, eierskap, kompetanse og evne til endring i en organisasjon

A - Awareness of the need for change

D - Desire to participate and support the change

K - Knowledge of how to change

A - Ability to implement desired skills and behavior

R - Reinforcement - to sustain the change

Endringsledelse - brukeradopsjonens beste venn

"Individuell omstilling er nøkkelen for helhetlig endring."

Les hva Lise Marlen Hansen, pedagog og endringsleder i Puzzlepart, skriver om endringsledelse på bloggen vår.

Portrett av Lise Hansen

Eksempler på tiltak i endringsledelse

Innsiktsarbeid - forstå hvor vi kommer fra

 

Vi driver kartleggingsarbeid for å se hvordan dere jobber i dag, hva slags prosesser som eksisterer, hvilke roller og oppgaver finnes og hvordan er ting organisert. Vi arrangerer workshops for å skape innsikt og kunnskap om behov, målsetninger og skape felles forståesle for endringsbehov.

Forankring - få med alle på reisen

Det er mange interessenter, og det er nødvendig å ha en plan for å involvere dem og skape god kommunikasjon rundt endringen. Ledere, ansatte, kolleger, ressurspersoner, IT, HR - det er mange som skal involveres og være med på å gjennomføre en god endringsreise.

Tilrettelegging - tilpasse verktøy, prosesser og arbeidsvaner

Verktøy som skal tas i bruk, er ikke alltid utviklet for vår organisasjon. Samtidig kan det hende at måten vi jobber på, ikke er tilpasset nye arbeidsverktøy. For å hente gevinster må vi sannsynligvis gjøre endringer både i teknologien og i arbeidsvanene våre.

Kompetanseheving - lære oss nye måter å jobbe på

Det er ikke nok å gi nye verktøy til ansatte. Vi må endre på vaner og ikke minst lære kollegene å bruke verktøyene riktig i forhold til egne arbeidsoppgaver og prosesser. Vi har en rekke tiltak for kompetanseheving som vi bruker i alle våre prosjekter.

Forberede forvaltning - skape langsiktige gevinster

Endringsreisen er ikke ferdig selv om prosjektet er gjennomført. Nye verktøy og arbeidsmetoder skal vedlikeholdes, oppdateres og videreutvikles. Dette må planlegges fra start og det må etableres et godt apparat for å håndtere gevinstrealiseringen over tid.

FAQ

Hva er endringsledelse hos Puzzlepart?

Hvordan kan ADKAR-modellen hjelpe vår organisasjon?

Hvilken rolle spiller kompetanse og innsikt i endringsledelse?

Hvordan tilrettelegger Puzzlepart for brukeradopsjon?

Hva innebærer forberedelse for forvaltning i endringsledelse?

Jobber Puzzlepart med psykologisk trygghet?

Bli inspirert:

Petter og Remi tommel opp
Kundecase

Teams for tilllitsvalgte i Tekna

Økt digital samhandling, minimal administrasjon og enkel tilgang til interne løsninger og informasjon, med Microsoft Teams.

Stian Grepperud og Cecilie Søeberg presenterer
Blogg

Psykologisk trygghet gir effektive team

Psykologisk trygghet handler om å etablere hensiktsmessige gruppenormer, og kan sies å være den viktigste faktoren for et velfungerende team.

DGI kundecase Teams Truls
Kundecase

DGI Ambassadørnettverk

Hvordan jobbe med brukeradopsjon og endringsledelse for ambassadører i Microsoft 365

PzlBlend_2022-5781
Blogg

Kompetanseheving

Hvordan sette organisasjoner i stand til å bruke teknologi på riktig måte

Lise kickoff
Blogg

Endringsledelse

Brukeradopsjonens beste venn

Bjørge_Stavik_Tekna
Kundecase

Microsoft Teams skaper god samhandling for Teknas tillitsvalgte

Til å begynne med opplevde Bjørge at løsningene var litt tungvinte, men med Microsoft Teams har det blitt langt enklere.

Daniel_WM-7909

La oss ta en prat!


Daniel Wiese-Møller

Salgsdirektør